Sosyal Güvenlik // Social Security

Sosyal Güvenlik

Türkiye’den gelen sanatçılar ve sanat emekçileri –maaşlı çalışan veya serbest faaliyet yürüten- süreğen olarak Almanya’da çalışırken (veya çalışmak isterlerse) sosyal güvenlik bakımından nelere dikkat etmek zorundadır? Hastalık durumlarında ne yapmak gerekir? Almanya’daki ikametin daha uzun süreli olduğu durumlarda sosyal güvenlik nasıl yapılandırılabilir?

Sosyal güvenlik alanında Türkiye ile Almanya arasında Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi mevcuttur. Bu anlaşma 1964 yılından beri yürürlüktedir (Ek sözleşme ise 1987’de yürürlüğe girmiştir). Sosyal güvenlik sözleşmeleri sınır aşan faaliyetlerde hangi hukuki mevzuatların uygulanacağını ve hangi sosyal güvenlik alanlarının kapsandığını tanımlar. Bu anlaşmalar sigorta çakışmalarından ve çifte sigorta gibi durumlardan kaçınmak amacıyla imzalanırlar. Peki bu Almanya’da yaşayan ve çalışan Türkiye’li sanatçılar ve kültür emekçileri için somut olarak ne anlama gelmektedir?

To top

Social security

What must Turkish artists and persons engaged in the cultural sector – employees or self-employed persons – consider with regard to social security if they (want to) work in Germany temporarily? What must be done in the case of illness? And what can be done in terms of social security if their stay in Germany is longer-term?

Turkey and Germany have concluded a German-Turkish Social Security Agreement, which has been in effect since 1964 (Supplementary Agreement of 1987). Social security agreements define which legislation applies to cross-border activities and which branches of social security are covered. They are concluded so as to avoid overlap or double insurance. What does this mean specifically for artists and persons engaged in the cultural sector from Turkey who live and work in Germany?

To top

İletişim ve Danışma // Contact and Advice

touring artists helpdesk service