Hoşgeldiniz: Türkiye Welcome: Turkey » Sosyal Güvenlik // Social Security » Yurtdışı Sağlık Sigortası // International health insurance

Yurtdışı Sağlık Sigortası // International health insurance

Yurtdışı Sağlık Sigortası

Türkiye’den gelen sanatçılar ve kültür emekçileri bir vize başvurusunda -Schengen Vizesi veya Ulusal Vize- yeterli bir sağlık sigortasını ibraz etmek zorundadır.

Bir Schengen Vizesi için sigorta teminatı oturum süresi açısından belirli asgari koşulları doldurmalıdır. Örneğin hastalık ve eve geri dönüş masrafları tüm Schengen alanında en az 30 000 Euro kapsamında sigorta tarafından karşılanmak zorundadır. Türkiye’deki mevcut bir sağlık sigortasına ilişkin belge yeterli olmadığı için, yurtdışı sağlık sigortasının bitimi oturum süresi baz alınarak belirlenir (bilgi). Türkiye’deki birçok sigorta, vize mercilerinin talebine göre düzenlenmiş bir sigorta sunmaktadır, bunun yanında Alman bir servis sağlayıcının sunduğu bir sigorta sözleşmesi yapmak mümkündür, en fazla beş senelik olmak üzere.  

Bir ulusal vizeye başvurulursa ve Almanya’da sosyal sigorta yükümlülüğü bulunan bir işe başlanılırsa, ülkeye giriş ile işe kabul arasındaki zaman dilimi (en az 15 günlük) için bir yurtdışı sağlık sigortasının ibraz edilmesi zorunludur (bilgi).

  • Sosyal sigorta yükümlülüğü olan, kalıcı bir işe kabulle beraber sanatçı Almanya’da sosyal sigorta yükümlülüğüne sahip olur.
  • Sosyal sigorta yükümlülüğü olan, geçici bir işe kabul alındığında Türkiye’deki hazlihazırdaki sosyal sigorta mevcut kalır.

Aynısı ‚AB Mavi Kartı’ için yapılan vize başvurusu için de geçerlidir (bilgi).

Bağımsız faaliyet yürüten sanatçılar da bir ulusal vize başvurusunda yurtdışı sağlık sigortasını ibraz etmek zorundadır ve yabancılar şube müdürlükleri de bir oturum izni başvurusunda yeterli bir sağlık sigortası talep etmektedir. Türk sigortaları yabancılar şube müdürlükleri tarafından genellikle kabul edilmemektedir. Alman yurtdışı sigortaları Almanya’da ikamet eden ve sosyal güvence yükümlülüğüne sahip olmayan kişileri en fazla beş seneye kadar sigortalandırır. En geç bu zaman diliminden sonra bağımsız faaliyet yürüten sanatçı Almanya’da özel sigortayla veya gönüllü olarak resmi sigortayla sigortalanmak zorundadır.
Bir sanatçı Sanatçı Sosyal Sandığı üzerinden sigortalanırsa Almanya’da sosyal sigorta yükümlülüğüne sahip olur ve resmi sağlık sigortası yaptırabilir veya belirli bir asgari gelirden itibaren özel bir sigortayla da sigortlanabilir.

Türkiye’deki Alman Temsilciliklerine Dair Bilgiler ve Kontrol Listeleri

  • Schengen Vizesi_Kontrol listeleri / Kontrol Listesi Genel Bilgiler – Link
  • Ulusal Vize_Kontrol listeleri / Kontrol Listesi Genel Bilgiler – Link
  • Seyahat sigortası ve sağlık sigortası kontrol listeleri (Schengen Vizesi ve Ulusal Vize) – Link

To top

International health insurance

Artists and persons engaged in the cultural sector from Turkey must provide proof of adequate health insurance coverage when applying for a visa – whether a Schengen visa or a national visa.

For a Schengen visa, the insurance coverage must meet certain minimum requirements for the duration of the stay. For example, the coverage for sickness and return must be at least 30,000 euros throughout the entire Schengen area. Since proof of existing health insurance coverage in Turkey is not sufficient, it is required that persons affected take out international health insurance for the duration of the stay (info – German language). Many insurers in Turkey offer insurance that is tailored to the requirements of the visa authorities. It is also possible to take out insurance from a German provider – for a maximum of five years.

If a person applies for a national visa and takes up employment subject to social security contributions in Germany, proof of international health insurance must be provided for the period between entry into the country and start of employment (at least 15 days) (info – German language).

  • Upon taking up open-ended employment subject to social security contributions, the artist becomes liable for social security contributions in Germany.
  • When taking up temporary employment subject to social security contributions, the existing social security coverage in Turkey stays in effect.

The same holds true when applying for a visa for the EU Blue Card (info – German language).

Self-employed artists must also provide proof of international health insurance when applying for a national visa, and the immigration authorities require proof of adequate health insurance coverage when a residence permit is applied for. Turkish insurance providers are often not accepted by the immigration authorities. German international health insurance providers insure persons who are staying in Germany and are not subject to social security contributions for a maximum of five years. Beyond this period and at the very latest at this point, the self-employed artist must take out private or voluntary statutory health insurance in Germany.
If an artist insures himself/herself through the artists’ social security fund, he/she is liable for social security contributions in Germany and can take out statutory health insurance coverage or, from a certain minimum income, private insurance coverage.

Information and checklists provided by the German diplomatic missions in Turkey (in German language)

  • Schengen visa checklists – Link / General information checklist – Link
  • National visa checklists – Link / General information checklist – Link
  • International health insurance and health insurance checklist (Schengen visa and national visa) – Link

To top

İletişim ve Danışma // Contact and Advice

touring artists helpdesk service