Hoşgeldiniz: Türkiye Welcome: Turkey » Taşıma ve Gümrük // Transport, customs

Taşıma ve Gümrük // Transport and customs duties

Taşıma ve Gümrük

Sanat eserleri, müzik aletleri, sahne donanımı, çalışma materyalleri veya mesleki donanımlar vb. nesneler Türkiye’den Almanya’ya nasıl getirilebilir? AB Türkiye ile bir gümrük ortaklığı kurmuştur fakat bu Türkiye’den eşyaların AB’ye, özellikle de Almanya’a taşınmasının çok kolay olduğu anlamına gelmez. O halde önceden düşünülmesi ve organize edilmesi gerekenler nelerdir?

AB ile Türkiye’nin gümrük ortaklığı 1996 yılında kurulmuştur, bu şu anlama gelir:

  • Ortak bir gümrük alanı kurulmuştur > Gümrük alanında üretilen ya da gümrük alanına sokulan ve gümrük idaresince kontrol edilmiş nesneler, gümrük vergisi konulmaksızın gümrük ortaklığının diğer kesimlerine de taşınabilirler –yani Türkiye’den Almanya’ya ya da tam tersi-.
  • Ve bir de ortak bir dış gümrük oluşturulur.

AB ile Türkiye arasındaki ikili ticari ilişkilere yönelik yasal temel Ankara Anlaşması (Ankara Anlaşması, ABl L 217 29 Aralık 1964) adı verilen ve gümrük birliğinin (Ortaklık Kurulu’nun 1/95 numaralı, ABl L 35 13. Şubat 1996 tarihli kararı) üzerine kurulduğu anlaşmadır.   

İthalat vergileri bakımından (yani gümrük ücreti, ithalat muamele vergisi, diğer başka kullanım vergileri için ‘İthalat vergileri ne demektir?’ kısmına bakınız) gümrük birliği uyarıncaTürkiye’den Almanya’ya veya tersi istikametteki taşımalarda gümrüğe hiç girilmemesi anlamına gelir. Yine de bir ithalat muamele vergisi çıkar. Bu yüzden bir dizi talimata dikkat etmek ve bazı resmi kağıtları düzenlemek gereklidir.

Öncelikle şunlara dikkat edilmelidir,

  • Almanya’ya giriş yapılıp yapılmadığına,– bu, Almanya’ya taşınan nesnelerin burada süreğen şekilde kalması anlamına gelir, örneğin tasarım objelerinin, sanat eserlerinin vb. nesnelerin veya kişisel eşyaların satışında Almanya’da uzun süreli ikamet etmiş olmak gerekir- -Ya da
  • Almanya’daki geçici kullanım olup olmadığına – bu, misafir oyunlar, konserler, sergiler gibi etkinlikler için Almanya’ya getirilen ve sonra tekrar Türkiye’ye geri götürülen nesneler için geçerlidir.-

To top

Transport and customs duties

How can works of art, musical instruments, stage equipment, work materials, and professional equipment, etc. be transported from Turkey to Germany? Although the EU has established a customs union with Turkey, this does not mean that you will not encounter any problems when transporting items from Turkey to the EU, and especially to Germany. So what should be considered and organized in advance?

The EU-Turkey customs union was established in 1966. This means:

  • a common customs territory was established > goods produced in or imported into the customs territory and cleared by customs may be transferred to other parts of the customs union, i.e. from Turkey to Germany or vice versa, without paying customs duty
  • there is also a Common External Tariff.

The Ankara Agreement (Ankara Agreement, ABI L 217 of December 29, 1964), pursuant to which the Customs Union (Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council, ABI L 35 of February 13, 1996) was founded, forms the legal basis for the EU's bilateral trade relations with Turkey. 

With regard to import duties (i.e. customs duties, import turnover tax, possibly other excise duties if applicable, see also 'What are import duties?'), a customs union means that no customs duties are levied on goods transported from Turkey to Germany and vice versa. Import VAT may be levied, however. A number of regulations must be observed and paperwork completed.

The first relevant question is whether the case involves  

  • an import to Germany – that is, the goods transported to Germany will remain here permanently, e.g. sales of design objects, works of art, etc. or personal items brought along during an extended stay in Germany (move)
  • or temporary use of the goods in Germany – that is, goods are transported to Germany for guest performances, concerts, exhibitions, etc. and then returned to Turkey.

To top

İletişim ve Danışma // Contact and Advice

touring artists helpdesk service