Bilinmesi gerekenler // Good to know

Bilinmesi gerekenler

Nakliye ve Kurye Hizmetleri: Nakliye ve kurye hizmetleriyle beraber çalışmaya ilişkin uyarıları burada, touring artist’te bulabilirsiniz.


Paketleme ve Materyaller:
Aynı şekilde konuyla ilgili okunmaya değer bilgiler bu linktedir


Sigorta

Kendi kendine taşımalarda eşyaları sigortalatmak düşünülmelidir, özellikle de eğer yüksek değerli müzik enstrümanları, ekipmanlar veya sanat eserleri vb. nesneler söz konusu olursa.
touring artists taşıma sigortası ve müzik enstrümanları sigortasına ilişkin bilgileri hazır sunmaktadır. 


Ulaşım Kuralları

Almanya Avrupa Tüketici Merkezi ulaşım kuralları hakkında genel bir bakış sunmaktadır. – Bilgi.


Kamyonlar için Sürüş Yasağı

Almanya’da Pazar günleri ve bayram günleri saat 00’dan 22’ye kadar 7,5 tondan daha fazla kabul edilebilir toplam ağırlığı olan kamyonlar ve tüm çekicili kamyon ve arabalar için sürüş yasağı geçerlidir. Aynı şekilde belirli yol bölümlerinde her cumartesi 1. Temmuz’dan 31 . Ağustos’a kadar saat 7’den 20’ye kadar tatil sürüş yasağı geçerlidir.
Kamyon sürüş yasağı için gerekli bilgileri Bundesamt für Güterverkehr (Ulaştırma Bakanlığı) sunmaktadır.


Çevre Alanları

2007’den beri birçok Alman kenti çevre alanları yapılandırmıştır. Bunlar ulaşım sınırlamalarını da kapsar. Motorlu araçlar için tabelalarla belirtilmiş alanlara sürüşü düzenleyen, çevre plaketi denen plakete ihtiyacı vardır. Üç yollu katalitik konvertörlü veya modern dizel partikül filtreli araçlara izin verilmektedir. Çevre plaketi olmaksızın alana sürenler ceza riskini alırlar. Yurtdışından gelen araçların da Almanya’da internetten ısmarlanabilen bir çevre plaketini alması gereklidir.

To top

Good to know

Shipping companies and courier services: Information on working with shipping companies and courier services can be found here on the touring artists website.


Packaging and materials:
Also this information on the subject is worth reading.


Insurance

In the case of self-transport, you should consider insuring the goods, especially if they include valuable musical instruments, equipment, or works of art, etc.
touring artists provides information on transport insurance and musical instrument insurance.


Traffic rules

The European Consumer Center Germany provides on overview of German traffic rules - Information


Driving ban for trucks
 

In Germany, a driving ban for trucks over 7.5 tons total admissible weight and all trucks and passenger cars with trailers applies on Sundays and public holidays from 12 a.m. to 10 p.m. Similarly, a holiday driving ban applies to certain Autobahn sections on all Saturdays in the period from July 1 to August 31 from 7 a.m. to 8 p.m. The Federal Office for Freight Transport provides information on the truck driving ban (German language).


Environmental zones

Since 2007, many German cities have established environmental zones. These include traffic restrictions. Motor vehicles require a sticker known as 'Umweltplakette' that allows them to drive into the marked zones. Vehicles with three-way catalytic converters or modern particulate filters are eligible for these stickers. Anyone entering the zone without an emissions sticker risks a fine. Even vehicles from abroad require such an emissions sticker in Germany. The sticker can be ordered online.

To top

İletişim ve Danışma // Contact and Advice

touring artists helpdesk service