Almanya’da Geçici Kullanım // Temporary use in Germany

Almanya’da Geçici Kullanım

Türkiye A.T.A. Karnesini imzalamıştır, böylece sanat eserlerinin, ekipmanlarının, mesleki donanımların vb. nesnelerin geçici kullanımı için gümrük belgesinin kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu belge Türkiye’de Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından düzenlenir (Odaların Listesi). Başvuru sahibi Türkiye’de oturuyor olmalıdır.

Eşyaların geçici kullanımı A.T.A. karnesi olmaksızın da düzenlenebilir, bu durumda giriş ve çıkış bildirimlerinin gümrük merciilerine bizzat yapılması gereklidir. Hangi seçeneğin daha az zahmetli olduğu kişisel değerlendirmeye kalmıştır. Her iki durumda da masraflar çıkmaktadır.


A.T.A. Karnesi ile Taşıma

Bir nakliyat firması sürece dahil edilirse kurumsal işleri de o üstlenir. Fakat bir A.T.A. Karnesi için genelde şahsen bir Ticaret ve Sanayi Odasına başvurulması gerekir. 

Kendi Kendine Karayoluyla ya da Uçakta Taşıma ile İlgili Süreç
A.T.A. Karnesine bir Ticaret ve Sanayi Odasında başvurulmalı ve karne Türk Gümrüğü tarafından açılmalıdır. Ticaret ve Sanayi Odası sürece dair bilgileri de, masrafları, vb. sunmaktadır:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Bilgileri.
A.T.A. Karnesinin kullanımı, prosedür, masraflar vb. dair bilgileri burada touring artists’de de bulabilirsiniz. 

Genel Uyarılar:

 • Karne sürecinin sonuçlanabilmesi için TÜM gümrük mercilerinin (Türkiye’deki çıkış mercii, AB’deki giriş mercii, AB’deki çıkış mercii, Türkiye’deki giriş mercii, durum gerektirirse de transit ülkelerdeki gümrük merciileri) gümrük belgesini hazır etmek zorunda olduklarını mutlaka dikkate alın!
 • Sınırlardaki gümrük merciileri her zaman 24 saat boyunca açık değillerdir. Önceden telefon yoluyla bilgi alınması önerilir. Belge hazırlığı için yeterli zamanın ayrılmasını da planlamak gereklidir.
 • Eşyalar değiştirilemezler, aksine ülkeden çıkışta ve yeniden girişte aynı olmalıdırlar. Kazalar, hırsızlıklar ya da hasarlar belgelenmeli ve gümrüğe gösterilmelidir.


A.T.A. Karnesi Olmadan Taşıma

Eğer bir nakliye şirketine başvurulursa genelde bu şirket tüm formaliterin halledilmesini üstlenir ve prosedür ile teslim edilecek belgelerle ilgili ayrıntılı bilgilendirmeyi yapar.

Kendi Kendine Karayoluyla ya da Uçakta Taşıma ile İlgili Süreç

 • Türkiye’deki ve Almanya’daki bilgi veren merciilerden bilgi alınız!
 • Türk gümrüğüne gerçekleşmiş olan çıkış işlemine ve geri gelen eşya düzenlemesine ilişkin beyan (ücrete tabidir). Bu noktada yolculuktan önce doğrudan sınırdaki/Türkiye’deki havaalanında bir gümrük merciine bildirimde bulunmanın veya önceden bir gümrük merciine gidip gitmemenin mümkün olup olmadığı öğrenilmelidir (gümrük mercilerinin listesi)!
  Geri gelen eşya düzenlemesinde bir tanıma belgesi çıkartılır. Bu belge sayesinde aynı eşyalar giriş vergisi olmaksızın yeniden geri götürebilirler. Bunun yanına, ‚Wert nur für Zollzwecke/value for customs purposes only’ (''Bedelsizdir fakat değer gümrük içindir’') notunu içeren ve Almanya’daki alıcıya adreslenmiş bir proforma faturası eklenmesi gereklidir.
 • Alman gümrüğünde/AB dışındaki sınırda geçmiş kullanıma ilişkin beyan verilmesi (Beyan ücrete tabidir). Meblayı nakit ve Euro olarak yatırmak gereklidir: Mebla ülkeye giriş vergisinin yüksekliğiyle orantılıdır (Almanya’da  19 % veya 7 % olarak indirilmiştir, detaylar için yukarı bakınız), hesaplamada eklenen proforma faturası temel alınır.
 • Ülkeden yeniden çıkıldığında meblanın ödenmesi için Alman gümrüğüne ya da AB dışındaki sınır gümrük merciine başvuruda bulunulmalıdır- bu noktada Almanya’daki bir ortaktan yardım istenmelidir!
  Meblanın yatırılması ve meblanın iadesinin aynı gümrük merciinde halledilmesi zorunlu değildir.
 • Ülkeye yeniden girişi Türk gümrüğüne bildiriniz; tanıma belgesini sununuz.

Genel Uyarılar:

 • Gümrük formalitelerinin bir kaç gün sürebileceğini göz önünde bulundurun.
 • Gümrük merciileri her zaman 24 saat açık değildir; bilgiler ilgili websitelerinde sunulmuştur.
 • Gerekirse gümrük nakliyesinin formaliteleri halletmesini de kapsayan ek masrafları göz önünde bulundurun.
 • Paketleme gümrük personelinin eşyaları görebileceği şekilde düzenlenmelidir.


Müzik Enstrümanlarının Götürülmesi

Sanatçılar A.T.A. karnesi olmaksızın taşınabilir müzik enstrümanlarını kendileriyle götürebilirler (kişi başına bir enstrümandan fazla olmamak kaydıyla, aksi takdirde bir A.T.A. Karnesi kullanmak gerekir). Bu durumda önceden gümrük bildirimi yapmak gerekli değildir. Bir değer beyanı ile proforma fatura hazırda bulunmalı ve istenildiğinde gösterilmelidir. Böyle bir fatura pasaporta eklenir ve Türkiye’ye dönüşte yeniden sunulur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  gerekli bilgileri paylaşmaktadır.


Gönderi Süreci

 • Genelde kurye hizmetleri gümrük işlemlerini üstlenirler, yurtdışındaki geçici kullanımlara ilişkin işlemleri de. Kurallar her firmaya göre değişmektedir. Alışıldık olan, gidiş ve dönüş taşımasının aynı firma tarafından üstenilmesi ve bir müşteri hesabının açılmasının gerekli olabilmesidir.
 • Gümrük içeriği beyanını değer beyanı ve proforma fatura ile sunmak (‚Wert nur für Zollzwecke/value for customs purpose only’/’Bedelsizdir fakat değer gümrük içindir’ notuyla beraber).

Genel Uyarılar:

 • Bir gönderi sıkça kayda değer bir ücrete tabidir, işlemlerin ne kadar acil yapılması gerekirse fiyatı da o kadar yüksek olur.
 • Gerekli belge ve formlar genelde kurye hizmetlerinin websitelerinden indirmeye hazır bulunur.
 • Gerektiği hallerde firma ile sanat eserlerinin taşınabilip taşınamayacağını ve bunun hangi değerdeki eserlere kadar mümkün olduğunu netleştirin.

To top

Temporary use in Germany

As a signatory to the ATA Convention, Turkey uses the Carnet A.T.A. procedure. Therefore, the use of this customs document is recommended if works of art, (professional) equipment, etc. are to be used abroad temporarily. In Turkey, the Carnet A.T.A. is issued by the chambers of commerce (Ticaret ve Sanayi Odası) (list of chambers). The applicant must live in Turkey.

Arrangements can also be made for temporary use without the Carnet A.T.A. document. In this case, import and export declarations must be made at the customs offices themselves. You may decide at your own discretion which method is less time-consuming. Fees are payable in both cases.

Transport using the Carnet A.T.A.

If a shipping company is involved in the move, this company will handle the formalities. However, a Carnet A.T.A. must usually be applied for at one of the chambers of commerce (Ticaret ve Sanayi Odası).

Procedure for self-transport by land or by plane

The Carnet A.T.A. must be applied for at one of the chambers of commerce (Ticaret ve Sanayi Odası) and opened by the Turkish customs authorities. The chambers of commerce also provide information on the procedure, the costs, etc.:

Information from the Union of Chambers and Commodity Exchanges in Turkey.
Information on using a Carnet A.T.A., the procedure, costs, etc. can also be found here on the touring artists website.

In general:

 • Please note that ALL customs offices (Turkish export office, EU import office, EU export office, Turkish import office, customs offices in transit countries where applicable) must clear the customs document so that the Carnet procedure can be completed!
 • Customs offices at the borders are not always staffed 24/7. We recommend that you inquire by telephone in advance. It is also important to allow sufficient time for clearing customs.
 • When packaging the items, it must be taken into account that the customs staff may want to inspect them (known as inspection upon presentation).
 • The items may not be altered but must be identical at the time of export and re-import. Accidents, theft, or damages must be recorded and reported to the customs authorities.

Transport without Carnet A.T.A.

If a shipping company is commissioned, this company usually takes care of any formalities and tells the artist what documents must be provided.

Procedure for self-transport by land or by plane

 • Please obtain information from the responsible authorities in Turkey and Germany (see below)!
 • Registration for temporary export and returned goods procedure at the Turkish customs offices (subject to fees). Before the trip, you should inquire whether registration is possible directly at the customs office at the border/airport in Turkey or whether a customs office must be visited in advance (list of customs offices)!
  In the case of the returned goods procedure, an identification document is issued, which ensures that the same items can be returned without incurring import duties. A pro forma invoice stating 'Wert nur für Zollzwecke/value for customs purposes only’, addressed to the recipient in Germany, should be enclosed.
 • Registration for temporary use at the German border/external border of the EU (subject to fees). A deposit must be paid in cash in euros: The deposit corresponds approximately to the amount of import VAT (19% or 7% (reduced) in Germany, see explanations above); the accompanying pro forma invoice is used to calculate the deposit amount.
 • Upon re-export, the refund must be applied for at the German customs office/the customs office at the external border of the EU – we recommend that you ask your collaboration partner in Germany for help!
  The deposit and refund need not necessarily be processed at the same customs office.
 • Declare re-import at the Turkish customs office; provide identification document.

In general:

 • It should be taken into account that customs formalities may take several days.
 • Customs offices are not always staffed 24/7; information is available on the respective websites.
 • Additional fees may be incurred if customs forwarding firms are involved in handling the formalities.
 • The packaging should allow customs staff to inspect the items if required.

Transport of musical instruments
Artists can carry their own portable instruments without a Carnet A.T.A. (no more than one instrument per person, otherwise a Carnet A.T.A. is required). An advance customs declaration is not necessary in this case. A pro forma invoice detailing the value must be carried and presented on request. This invoice will be inserted into the passport and presented again when returning to Turkey. The Ministry of Customs and Trade will provide information. 


Shipping procedure

 • As a general rule, courier services handle the customs clearance proceedings, even for temporary use of the items abroad. Regulations vary from company to company. Usually, the transport and return of the items must be handled by the same company and it may be necessary to set up a customer account.
 • The customs declaration including value and pro forma invoice must be enclosed (a note stating 'Wert nur für Zollzwecke/value for customs purposes only’ must be added).

In general:

 • Shipping is often associated with significant costs; the more urgent the transfer, the more expensive it is.
 • The required documents and forms are often available for download on the websites of the courier companies.
 • It may be necessary to discuss with the company whether artworks may be transported at all and up to what value.

To top

İletişim ve Danışma // Contact and Advice

touring artists helpdesk service