Almanya’ya Giriş // Import to Germany

Almanya’ya Giriş

Türkiye’den Almanya’ya (veya genel olarak AB’ye) getirilen sanat eserleri, müzik aletleri, sahne donanımları, çalışma materyalleri veya mesleki teçhizat vb. nesneler, gümrük ücretine tabi olmaz, fakat giriş muamele vergisi önemli olabilir. Almanya’daki satışlarda bu ücret her koşulda talep edilir.

Sanat Eserlerinin, Tasarım Objelerinin, vb. Nesnelerin Satışı
Almanya’da satılmak üzere belirlenen nesnelerin (sanat eserleri, tasarım objeleri, vb.) girişinde giriş muamele vergisi verilir. Alman muamele vergisi %19’dan %7’ye (indirimli) denk gelmektedir. İndirimli vergi dilimi § 12 Abs. 2 Nr. 12 UStG ve Anlage 2 UStG'e göre sanat eserlerinin (yani resimler, çizimler, kolajlar, özgün çizim, özgün taş baskı, özgün heykel) ve notların, kitapların, gazetelerin, periyodik basılı yayınların, vb. nesnelerin girişi için geçerlidir.

Eğer sanat eserleri Almanya’da satılırsa Alman satış vergisi (bir sanat eserinin taşınması için %7) faturada düşülmelidir. Sanatçı tarafından halihazırda ödenmiş bir giriş vergisi girişimci olarak Alman vergi dairesi tarafından ön vergi olarak temin ettirilebilir. Fakat bunun için sanatçının kendisini Almanya’da vergi dairesine kaydettirmesi gerekir. Ön vergilendirme girişlerine federal vergi idaresinin çevrimiçi portalından ulaşılabilir.

Karayolunda veya Uçakta Kendi Kendine Taşıma ile İlgili Süreç

 • Her koşulda kendi planınızdan Türkiye’deki ve Almanya’daki bilgi veren merkezlere (aşağıya bknz) bahsetmeniz gerekmektedir!
 • Sanat eserleri, tasarım nesneleri, vb. nesneler Türkiye’den serbestçe çıkarılabilir. Bir faturanın ve bir eser listesinin yanında bu nesnelerin sahiplerinin ya da eser yaratıcılarının iznini Türk gümrüğüne göstermek için yanlarında bulundurmalıdırlar, aynı şekilde getirilen eserlerin tarihi eser olmadığını gösteren bir belgeyi de. Bu tür bir belge Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın il müdürlüklerinden temin edilebilir (aşağıya bknz). Türk gümrüğüne ihracat bildiriminde bulunulması da öngörülmektedir. Bu bildirim genelde gümrük acentalarının gümrük merciilerinde uygulanır.  
 • Ülkeye girişteki sınır gümrük merciinde, belirleme mekanında ya da havaalanında Alman gümrüğüne bildirim yapmak; ilk giriş vergisini gümrük merciinde ödenmesi; bir faturanın sunulması/yanında bulundurulması gerekir, çünkü bu fatura üzerinden ülkeye giriş vergisi hesaplanır. 1 000 Euro’dan fazla olan değerli eşyalarda resmi bir gümrük bildiriminde bulunulması gerekir, başvuru genelde gümrük acentaları tarafından üstlenilir ve bu işlem ücrete tabi tutulur.

Bir nakliye şirketine başvurulduysa genelde bu nakliye formalitelerin halledilmesini üstlenir ve teslim edilmesi gereken belgeler hakkında bilgilendirir. Genel Satış Şartlarına uygun olarak bir nakliyeci genelde paketleri açabilir, şayet gümrük tarafından bu paketlerin kontrol edilmesi gerekirse. Böyle bir durumda ortaya çıkan ithalat vergileri genelde ödenir ve müşteriye faturalandırılır.

Kurye hizmetleri de ortaya çıkan ithalat vergilerini önceden öderler ve bunları alıcıdan alırlar. Alternatif olarak gönderen ile ödemeli olarak anlaşılmış da olabilir.


Taşınma

AB gümrük hukuku AB dışındaki bir devletten AB ülkelerinin birine gerçekleştirilen taşınmalarda genel olarak ithalat vergilerini muaf tutar. Bu eşyalar ‚taşınma eşyası’ (‚Übersiedlungsgut’) olarak adlandırılır. Bunlara mobilyalar, özel araçlar, evcil hayvanların yanı sıra taşınabilir enstrümanlar, araç gereçler, müzik aletleri ve mesleki faaliyetlerde kullanılması gerekli olduğu sürece serbest meslek ya da zanaat faaliyetleri için kullanılan mesleki donanımlar dahildir. Ticari amaçlı kullanılan eşyalar ‚taşınma eşyası’ olarak sayılmaz. Bunun yasal temeli ise gümrük muafiyeti düzenlemesidir.

Eşyalara dair Alman Gümrüğü tarafından belirlenen ‚taşınma eşyası’ sayılma koşulları:

 • Taşınan kişi gerçek bir kişi olmalıdır,
 • Taşınmadan önce en az 12 aylık zaman diliminde AB gümrük alanı dışında ikamet edilmiş olmalıdır,
 • Eşyalar en az altı ay taşınanın mülkiyetinde olmalıdır (Faturalar, satış sözleşmeleri, vb. yoluyla kanıtlanmalıdır),
 • Almanya’da ikamet edilmeye başlandıktan sonra eşyaların ‚taşıması’ için on iki aylık süre tanınır (ikamet edilmeye başlamadan altı ay önceki zaman dilimi içinde ülkeye daha erken girişler olanaklıdır),
 • ‚Taşınma’dan sonra eşyaların başka bir kişiye bırakılmasına izin verilmemektedir (gümrük idaresinin takibi uyarınca).

Eşyaların Türkiye’den yurtdışına çıkarılacağının bildirilmesi gerekir; bu bildirimin, götürülen sanat eserlerinin veya tasarım objelerinin tarihi eser olmadığına dair bir belge ile yapılması önemlidir. Böyle bir belge Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İl Müdürlüklerinden temin edilir.

Her koşulda eşyaları Almanya’da ‚taşıma eşyası’ olarak bildirmek gereklidir. Gümrük muafiyetine başvurulmalıdır. Bunun için ‚Kullanım amacına yönelik taşıma eşyalarının gümrük hukuku açısından serbest dolaşımı için gümrük bildirimi“ formu (0350 Formu) kullanılmalıdır.

To top

Import to Germany

No customs duty applies to works of art, musical instruments, stage equipment, work materials, and professional equipment, etc. which is brought from Turkey to Germany (or into the EU in general). Import VAT may be levied, however. This is always the case for sales that take place in Germany.

Sale of artworks, design objects, etc.

Import sales tax is payable when importing goods intended for sale in Germany (works of art, design objects, etc.). The tax rate corresponds to the German value added tax rate of 19 % or 7 % (reduced rate). The reduced tax rate applies to the importation of works of art in accordance with Section 12 (2) No. 12 UStG and Annex 2 UStG (i.e. paintings, drawings, collages, original engravings, cuts, lithographs, original sculptures) in addition to sheet music, books, newspapers, periodicals, etc.

If works of art are sold in Germany, German value added tax (7 % for the delivery of an art object) must be specified on the invoice. As a business owner, the artist may be reimbursed by the German tax authorities in the form of input tax for the turnover he/she has already paid. However, in order to claim this refund, the artists would have to register in Germany for tax purposes. Applications for input tax refunds must be submitted via the online portal of the Federal Central Tax Office.

Procedure for self-transport by land or by plane

 • The plan should be discussed with those authorities providing information in Turkey and Germany (see below)!
 • Artworks, design objects, etc. can be freely exported from Turkey. In addition to an invoice and a list of works, a letter of authorization from the owner or the author of the works as well as a certificate specifying that the works are not historical artifacts should be carried along for the Turkish customs authorities. This certification can be obtained from the Provincial Directorate of Culture and Tourism (see below). An export declaration should be submitted to the Turkish customs authorities; this is usually completed by the customs agents at the customs offices.
 • Declaration to the German customs authorities upon entry at the border, at the destination, or at the airport; payment of the import VAT at the customs office; an invoice must be enclosed/carried on the basis of which the import VAT is calculated. A formal customs declaration must be submitted for goods valued at above 1,000 euros; the application is usually filed by customs agents and a fee must be paid.

If a shipping company is commissioned, this company usually takes care of any formalities and tells the artist what documents must be provided. In accordance with the General Terms and Conditions (GTC), a shipper may usually open the packaging if necessary to allow customs to inspect the goods. Any applicable import duties are usually disbursed and charged to the customers.

Courier services also pay import duties in advance and collect them from the recipient of the shipment. Alternatively, payment can be arranged with the sender.

Moving

EU customs legislation generally provides for exemptions from import duties for individuals moving from a non-EU country to the EU; the goods are referred to as 'Übersiedlungsgut' ('personal property'). Among other items, this includes household goods, personal vehicles, pets, portable instruments, equipment, musical instruments, and professional equipment for freelance or artisanal activities, provided that these are necessary for exercising professional activities. Commercially used items, such as non-portable machines, are not considered 'Übersiedlungsgut'.
The conditions for exemption from import duties also apply to works of art or design objects created abroad. If the works of art are not intended for the personal household of the person moving, but rather for sale (even if the sale is uncertain), tax exemption is out of the question. Such works must therefore be cleared upon entry.
The legal basis for this is the Council Regulation on setting up a Community system of reliefs from customs duty.

Prerequisites for acceptance as 'Übersiedlungsgut' by the German customs authorities:

 • the person moving must be a natural person,
 • prior to the move, the person moving must have lived outside the EU customs territory for at least 12 months,
 • the items must have been in the possession of the person moving for at least six months (proof in the form of invoices, purchase agreements, etc.),
 • once residence has been taken up in Germany, the goods must be relocated to Germany within twelve-months (advance importation is possible within the six months prior to the person moving taking up residence in Germany),
 • after their relocation, the goods may not be transferred to another person (customs supervision).

The goods must be declared for export in Turkey; it is advisable to include certification that any artworks or design objects transported are not historical artifacts. This certification can be obtained from the Provincial Directorate of Culture and Tourism (see below).
In any case, the goods must be declared for relocation in Germany; exemption must be applied for using the form entitled 'Zollanmeldung für die Überführung von Übersiedlungsgut in den zollrechtlich freien Verkehr zur Endverwendung' form (Form 0350).

To top

İletişim ve Danışma // Contact and Advice

touring artists helpdesk service