Hoşgeldiniz: Türkiye Welcome: Turkey » Ülkeye Giriş ve Oturum // Entry, residence, work

Ülkeye Giriş, Oturum ve Çalışma İzni // Entry, residence, and work permits

Ülkeye Giriş, Oturum ve Çalışma İzni

Türk vatandaşlarının Almanya’ya veya Schengen Bölgesi’ne giriş için bir vizeye ihtiyaçları vardır.

Hangi farklı vize kategorileri vardır?

Bir Schengen Vizesi tüm Schengen Bölgesi’nde 180 günlük zaman dilimi içinde 90 güne kadar olan konaklamalar için geçerlidir. En fazla beş senelik olarak düzenlenebilir.

Ulusal bir vize (D Vizesi) Almanya’ya 90 günden fazla konaklama amaçlı girişler için, örneğin aile birleşimi, çalışma ya da Almanya’da öğrenim için geçerlidir.

To top

Entry, residence, and work permits

Turkish citizens need a visa to enter Germany or the Schengen area.

What categories of visa are there?

A Schengen visa entitles its holder to a stay within the entire Schengen area for up to 90 days in each 180-day period. It can be issued for a maximum period of five years.

A national visa (D visa) entitles its holder to enter Germany for stays lasting more than 90 days, for example for family reunifications, work, or university studies in Germany.

To top

İletişim ve Danışma // Contact and Advice

touring artists helpdesk service