Almanya’da Geçici Oturum // Temporärer Aufenthalt in Deutschland

Almanya’da Geçici Oturum

Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi sanatçılar ve kültür emekçileri Türkiye’de sosyal sigortalı olduklarında ve Almanya’da sınırlı süreli faaliyet yürüttüklerinde bir rol oynar:
Bir Türk sanatçı Almanya’da bir faaliyet yürütürse o zaman genel olarak öncelikle Alman Sosyal Güvenlik hukuku uygulanmalıdır. Çünkü halihazırdaki hukuk sisteminin uygulanması için her zaman çalışma mekanı belirleyicidir. Çalışanların hem Türkiye’de hem de Almanya’da sosyal güvenlik katkıları ödemek zorunda olmalarını engellemek için Türkiye ile ilişkili olarak 1964 tarihli Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nde düzenlenen belirli  yetki kuralları vardır. Bunlar hem Alman hem de Türk vatandaşları için geçerlidir.
Almanya’daki geçici faaliyetler işin kendine özgülüğü üzerinden (örneğin, kısa süreli proje asistanlığı) ya da sözleşme düzenlemeleri temelinde önceden zamansal olarak tarihlendirilmelidir. Böylelikle çalışanların gönderilmesi veya kendi kendilerine gidebilmeleri olanaklı olur. Yani Türkiye’den gönderilen bir çalışan Almanya’da yaşayabilir, çalışabilir ve Türk sosyal güvencesi altında bulunmaya devam edebilir. 

Anlaşma şunlar hakkındaki hukuki mevzuatları düzenler:

 • çalışanlar için sağlık sigortası, annelik sigortası, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yönelik ve sakatlık, emeklilik ve yetim/dul sigortaları,
 • devlet çalışanları ve memurlar için emekli sandığı,
 • zanaatkarlar, işletme ekonomisinde ve tarımda serbest olarak çalışanların emeklilik sigortası,
 • sosyal güvenlik yasası yoluyla sosyal güvenlik sistemine bağlanan sosyal sigorta sandıkları, ve
 • sosyal güvenlik yasası aracılığıyla ödemesi yapıldığı ve sosyal güvenlik sistemine bağlandığı durumlarda diğer sosyal sigorta kurumları.

İşsizlik sigortası ise anlaşmanın kapsamında değildir.

Diğer sosyal güvenlik anlaşmaların aksine Alman-Türk sosyal güvenlik anlaşması çalışanları gönderen devletin mevzuatının uygulanmaya devam etmesi için somut bir zaman sınırlaması (örneğin 12 ay) içermez. Buna ilişkin bilgileri kendi sigorta kuruluşunuz verebilir.  

Türkiye’de sağlık sigortası mevcut olan bağımsız sanatçılar- Hastalık durumlarında ne yapılmalı?
Türkiye’den gelen sanatçılar anlaşma devletlerinden gelen bireyler olarak sayılırlar. Bu bireylerin Almanya’daki geçici ikametleri sırasında tıbbi tedaviye ihtiyaçları olması gerekirse, doktor yardımından faydalanabilirler. Ne var ki hizmet kapsamı sınırlıdır –sadece ertelenemez olan tedavilere izin verilir.

 • Yabancı sağlık sigortası kuruluşu (=Türkiye’deki yetkili kuruluş) bir talep belgesi düzenler (T/A 11 Formu). Bu belge Türkiye’deki mevcut sağlık sigortasının belgelenmesine yarar. T/A 11 formuna ilişkin bilgileri burada bulabilirsiniz.
 • Talep belgesiyle sanatçılar öncelikle ikamet ettikleri yerdeki kendi seçtikleri sağlık sandığına başvururlar (=Almanya’daki yardımcı kuruluş). Bu kuruluş ya gerekli doktor ziyareti gerçekleştiğinde sunulmuş olan bir fatura düzenler ya da Almanya’da oturma izinli bir ikamette sunulması gereken, kişinin sağlık güvenceli olduğuna ilişkin bir kart tanzim eder. Karttaki çipin yanındaki boşluk sigortalanılan SVA’nın (Sozialversicherungsabkommen- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi) adıyla doldurulur.
  Almanya’da birçok farklı hizmet sağlayıcısı vardır. Türkiye’den gelen sanatçılar ve kültür emekçileri şu sağlık sandıklarına başvurabilirler:
  - İkame sandıklar (örneğin Techniker Krankenkasse, Barmer, GEK, DAK, KKH),
  - Genel mahalli sağlık sandıkları (AOK),
  - Zanaatkar sağlık sandıkları (IKK),
  - İşletme sağlık sandıkları (BKK),
  - Federal madenciler birliği. 
 • Acil tedavi durumlarında genelde masraf oluşmaz. Fakat: Almanya’da belirli hizmetler ücrete tabidir (iştirak payı), bununla ilgili daha çok bilgi için buraya bakınız.
 • Almanya’da alınan acil ilaç ve destek maddeleri seçilen Alman sağlık sandığı tarafından onaylanmak zorundadır.
 • Bir uzman doktor tarafından verilen devam tedavileri bir reçetede belgelenir. Bu belge Alman sağlık sandığına sunulmalıdır.
 • İş göremezliğe dair bir belge bir doktor tarafından düzenlenebilir. Bu belge iş verene sunulmak zorundadır, bir kopyası da Alman sağlık sandığına yollanır. Gerekli durumlarda bunu doktor muayenehaneleri yapar.
 • Eğer Almanya’daki ikametten önce süreğen olarak tedavi edilmesi gereken bir hastalık varsa, Türkiye’deki sağlık sandığı devam tedavisini onaylamak zorundadır. Buna ilişkin bir başka talep belgesi düzenlenir.

Önemli!

Eğer bir doktor ziyaretinde Alman sağlık sandığının (yani yardımcı kuruluş tarafından) faturası sunulamamışsa (aksine gerekli durumlarda sadece Türk sağlık sandığının talep belgesi) tedavi ücreti ve gerekirse ilaçlar genelde öncelikle kişilerin kendileri tarafından ödenmek zorundadır. Belge üç ayın sonuna kadar ulaştırılırsa masraflar karşılanır.

Not: Yurtdışında düzenlenmiş olan bazı talep belgeleri doktorun acil durumlarda herhangi bir tedavi masrafı çıkmaksızın ve faturanın seçili Alman sağlık sandığından temin edilmesi söz konusu olarak talep belgesini kabul etmeye hazır olacağına ilişkin bir bildirim içerir. Fakat pratikte durum her zaman böyle değildir.  

Türkiye’de istihdam edilen sanatçılar ve Almanya’ya gönderilmeleri- Hastalık durumunda ne yapılmalı?
Eğer bir yere bağlı olarak çalışan bir sanatçı Türkiye’de konuşlanan bir organizasyon tarafından veya bir şirket tarafından geçici olarak Almanya’ya bu organizasyon veya şirket  için orada çalışma amacıyla gönderilirse, o zaman bir görevlendirme (“Einstrahlung”) söz konusu olur. Görevlendirme sözleşmeyle yapılmalı veya nesnenin doğası gereği (örneğin zamansal olarak sınırlı bir proje asistanlığı vb. için ise) sınırlı olmalıdır. Maksimum bir süre sınırı belirlenmemiştir.
Bu tür durumlarda Alman hukukuna göre sosyal güvenlik hukuku açısından bir iş  ilişkisi söz konusu olmaz. Bir görevlendirmede sosyal sigorta yükümlülüğü ile ilgili Alman mevzuatları uygulanmazlar. Çalışan kişi Almanya’da yasal sağlık, bakım, emeklilik, işsizlik ve kaza sigortalarına başvurmak zorunda değildir. Bu durum, kişinin Türkiye’de yeterli bir sigorta teminatının mevcut olup olmamasından bağımsız olarak geçerlidir.

Türkiye’de de istihdam edilmiş sanatçılar Almanya’ya gönderildiklerinde tıbbi açıdan gerekli hizmetleri talep edebilirler. Bunun için mevcut sağlık sigortasına ilişkin bir belgenin sunulması zorunludur. Buna ilişkin ayrıntılar için yukarıdaki açıklamaları okuyunuz.

Nach oben

Temporärer Aufenthalt in Deutschland

Das Deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen
Das Deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen spielt eine Rolle, wenn Künstler*innen und Kulturschaffende in der Türkei sozialversichert und in Deutschland zeitlich befristet tätig sind:
Übt ein*e türkische*r Künstler*in eine Tätigkeit in Deutschland aus, dann ist generell zunächst das deutsche Sozialversicherungsrecht anzuwenden. Denn maßgeblich für die Anwendung der jeweiligen Rechtsordnung ist immer der Beschäftigungsort. Um zu vermeiden, dass Erwerbstätige sowohl inm der Türkei als auch in Deutschland Sozialversicherungsbeiträge entrichten müssen, gelten im Verhältnis zur Türkei spezielle Zuständigkeitsregeln, die im Deutsch-türkischen Sozialversicherungsabkommen aus dem Jahr 1964 geregelt sind. Dieses gilt für deutsche und türkische Staatsangehörige.
Die vorübergehende Tätigkeit in Deutschland muss durch die Eigenart der Beschäftigung (bspw. bei einer befristeten Projektmitarbeit) oder aufgrund einer vertraglichen Regelung im Voraus zeitlich befristet sein, dann sind Entsendungen bzw. Selbstentsendungen möglich. Das heißt, die*der aus der Türkei Entsandte kann in Deutschland leben und arbeiten und unterliegt weiterhin der türkischen Sozialversicherung.

Das Abkommen regelt die Rechtsvorschriften über

 • die Krankenversicherung, Mutterschaftsversicherung, Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten und die Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenenversicherung für Arbeitnehmer*innen,
 • die Pensionskasse für Beamte und Angestellte des Staates,
 • die Pensionsversicherung der Handwerker und der in der gewerblichen Wirtschaft und in der Landwirtschaft selbstständig Erwerbstätigen,
 • die Sozialversicherungskassen, die durch die Sozialversicherungsgesetzgebung in das Sozialversicherungssystem einbezogen worden sind sowie
 • andere Sozialversicherungsträger, wenn sie durch die Sozialversicherungsgesetzgebung errichtet und in das Sozialversicherungssystem einbezogen werden.

Die Arbeitslosenversicherung ist nicht Gegenstand des Abkommens.

Im Gegensatz zu anderen Sozialversicherungsabkommen enthält das Deutsch-türkische Abkommen über Soziale Sicherheit keine konkrete Zeitgrenze (zum Beispiel zwölf Monate) für die weitere Anwendung der Rechtsvorschriften des Entsendestaates. Auskunft dazu kann der eigene Versicherungsträger geben.

Selbstständige Künstler*innen mit bestehender Krankenversicherung in der Türkei – Was ist im Krankheitsfall zu tun?
Künstler*innen aus der Türkei gelten als sogenannte Personen aus Abkommensstaaten. Sollten diese während ihres vorübergehenden Aufenthalts in Deutschland medizinischer Behandlung bedürfen, können sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Der Leistungsumfang ist jedoch eingeschränkt – nur Behandlungen, die unaufschiebbar sind, sind zulässig.

 • Der ausländische Krankenversicherungsträger (= zuständiger Träger in der Türkei) stellt einen Anspruchsnachweis aus (Formular T/A 11). Er dient als Nachweis über eine bestehende Krankenversicherung in der Türkei. Informationen zum Formular T/A 11 finden sich hier.
 • Mit dem Anspruchsnachweis wendet sich die*der Künstler*in zunächst an eine selbst gewählte Krankenkasse des Aufenthaltsorts (= aushelfender Träger in Deutschland). Diese stellt entweder einen Abrechnungsschein aus, der bei einem notwendigen Arztbesuch in der Praxis vorgelegt wird, oder, bei einem Aufenthalt mit Wohnsitz in Deutschland, eine Krankenversichertenkarte, die vorgelegt werden muss. Der Chip in der Karte wird um den Zusatz „/SVA“ ergänzt.
  In Deutschland gibt es viele verschiedene Anbieter. Künstler*innen und Kulturschaffende aus der Türkei können sich an folgende Krankenkassen wenden:
  - Ersatzkassen (zum Beispiel: Techniker Krankenkasse, Barmer, GEK, DAK, KKH),
  - Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK),
  - Innungskrankenkassen (IKK),
  - Betriebskrankenkassen (BKK),
  - Bundesknappschaft.
 • Bei notwendigen Behandlungen entstehen in der Regel keine Kosten. Aber: Für bestimmte Leistungen fallen in Deutschland Zuzahlungen an (Selbstbeteiligung), s. weitere Informationen dazu hier.
 • Notwendige Arznei- und Hilfsmittel, die in Deutschland erworben werden, müssen von der gewählten deutschen Krankenkasse genehmigt werden.
 • Weiterbehandlungen bei einem Facharzt werden auf einem Rezept bescheinigt. Dieses ist der deutschen Krankenkasse vorzulegen.
 • Eine Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit kann von einem Arzt ausgestellt werden. Diese muss dem Arbeitgeber vorgelegt werden, eine Kopie wird an die deutsche Krankenkasse gesendet. Dies machen ggf. die Arztpraxen. 
 • Wenn vor dem Aufenthalt in Deutschland eine Krankheit besteht, die weiter behandelt werden muss, muss die Krankenkasse in der Türkei die Weiterbehandlung genehmigen. Dazu wird ein weiterer Anspruchsnachweis ausgestellt.

Wichtig:

Wenn bei einem Arztbesuch kein Abrechnungsschein der deutschen Krankenkasse (das heißt vom aushelfenden Träger) vorgelegt werden kann (sondern nur der Anspruchsnachweis der türkischen Krankenkasse), müssen das Honorar und ggf. auch Arzneimittel in der Regel zunächst selbst bezahlt werden. Die Kosten werden erstattet, wenn der Schein bis zum Quartalsende nachgereicht wird.

Hinweis: Einige im Ausland ausgestellte Anspruchsnachweise enthalten den Hinweis, dass ein Arzt bzw. eine Ärztin in dringenden Fällen bereit sein wird, die Anspruchsbescheinigung entgegenzunehmen, ohne dass eine Honorarzahlung anfällt und sich den Abrechnungsschein von der gewählten deutschen Krankenkasse selbst zu besorgen. Dies ist in der Praxis jedoch nicht immer der Fall.

Angestellte Künstler*innen in der Türkei und Entsendungen nach Deutschland – Was ist im Krankheitsfall zu tun?
Wenn ein*e abhängig beschäftigte*r Künstler*in von einer in der Türkei ansässigen Organisation bzw. einem Unternehmen vorübergehend nach Deutschland entsandt wird, um hier für diese*s tätig zu werden, handelt es sich um eine Einstrahlung. Die Entsendung muss vertraglich oder von der Natur der Sache her (bspw. für eine zeitlich begrenzte Projektmitarbeit o.ä.) befristet sein. Eine Maximaldauer ist nicht festgeschrieben.
In diesen Fällen ist es so, dass es nicht zu einem sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigungsverhältnis nach deutschem Recht kommt. Die deutschen Rechtsvorschriften über die Sozialversicherungspflicht finden bei einer Einstrahlung keine Anwendung. Der*die Arbeitnehmer*in muss in Deutschland nicht für die gesetzliche Kranken-, Pflege-, Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung angemeldet werden. Das gilt unabhängig davon, ob in der Türkei ein ausreichender Versicherungsschutz besteht oder nicht.

Auch in der Türkei angestellte Künstler*innen können bei Entsendungen nach Deutschland medizinisch notwendige Leistungen in Anspruch nehmen. Ein Nachweis über eine bestehende Krankenversicherung muss dafür vorgelegt werden. Siehe hierzu die Ausführungen oben.

Nach oben

İletişim ve Danışma // Kontakt und Beratung

touring artists Beratungsangebot