Hoşgeldiniz: Türkiye Willkommen: Türkei » Sosyal Güvenlik // Sozialversicherung » Türkiye’de Sosyal Güvenlik // Sozialversicherung in der Türkei

Türkiye’de Sosyal Güvenlik // Sozialversicherung in der Türkei

Türkiye’de Sosyal Güvenlik

Türk sosyal güvenlik sistemi günümüzde dört güvence alanını kapsamaktadır: Emekli sigortası, kaza sigortası, genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası. Bakım sigortası ise henüz mevcut değildir.
Türkiye’deki kamusal sosyal hizmetler açık bir şekilde Almanya’dakinden daha düşük seviyededir. Güvenceler hastalık, annelik, iş kazaları, sakatlık ve meslek hastalıkları durumlarında koruma ve genellikle kısıtlı bir emeklilik sigortası sunar. 2006’dan beri sosyal sigortalardan sorumlu tek kurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’dur. Bu kurum işsizlik sigortası hariç tüm sigorta alanları için yetkilidir.
Sanatçıların bir çoğu Türkiye’de sosyal güvenceye sahip değildir.
2001’den beri Türkiye’de sanatçılar için özel bir emeklilik sigortası yaptırma olanağı vardır. Yasal emeklilik güvencesinden farklı olarak özel yaşlılık güvencesi zorunlu bir güvence değildir. Esasen herkes bu sisteme dahil olabilir. Yasakoyucu sadece sistemden faydalanmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş olmak zorunda oluğunu belirlemiştir. Yasakoyucu, geçerlilik alanını sınırlamadığı için çalışanlar ve memurlar dışında, sanatçılar, serbest meslek sahipleri, ev kadınları, işsizler ve iş gücüne katılmayan insan grupları bu sisteme giriş yapabilirler. 2012’den beri devlet, tamamlanan katkıların yüzde 25’i yüksekliğinde bir katkıyı sigorta sistemine yatırmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun websitesi konuyla ilgili bilgileri buradan sunmaktadır.
Aynı şekilde Max Planck Sosyal Hukuk ve Sosyal Politika Enstitüsü’nün şu bilgilendirmesi de okunmaya değerdir: Soziale Sicherheit in der Türkei – Grundlagenbericht, (Türkiye’de Sosyal Güvenlik-Temel Rapor) 2016 (Almanca).

Nach oben

Sozialversicherung in der Türkei

Das türkische Sozialversicherungssystem umfasst heutzutage vier Versicherungszweige: Rentenversicherung, Unfallversicherung, die Allgemeine Krankenversicherung und die Arbeitslosenversicherung. Eine Pflegeversicherung gibt es noch nicht.
Die staatlichen Sozialleistungen in der Türkei liegen deutlich unter dem deutschen Niveau. Die Versicherungen umfassen den Schutz bei Krankheit, Mutterschaft, Arbeitsunfällen, bei Behinderungen und Berufskrankheiten und bieten darüber hinaus eine meist geringfügige Altersversorgung. Seit 2006 besteht als einziger Träger der Sozialversicherungen die Sozialversicherungsanstalt Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK). Dieser Träger ist, abgesehen von der Arbeitslosenversicherung, für alle Versicherungszweige zuständig.
Viele Künstler*innen in der Türkei sind nicht sozialversichert.
Seit 2001 besteht für Künstler*innen in der Türkei die Möglichkeit, eine private Altersvorsorge abzuschließen. Anders als die gesetzliche Rentenversicherung ist die private Altersversorgung keine Pflichtversicherung. Grundsätzlich kann jede*r dem System beitreten. Der Gesetzgeber hat lediglich bestimmt, dass die*derjenige, die*der vom System profitieren möchte, das 18. Lebensjahr vollendet haben muss. Da der Gesetzgeber den Geltungsbereich nicht begrenzt hat, können außer Arbeitnehmer*innen auch Beamte, Künstler*innen, Selbstständige, Hausfrauen, Arbeitslose sowie Personengruppen, die ihre Arbeitskraft nicht anbieten, in das System eintreten. Seit 2012 zahlt der Staat einen Betrag in Höhe von 25 % der geleisteten Beiträge in das Vorsorgesystem ein.

Informationen bietet die Website der Anstalt für Soziale Sicherheit der Türkei hier.
Ebenfalls lesenswert: Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Soziale Sicherheit in der Türkei – Grundlagenbericht (2016).

Nach oben

İletişim ve Danışma // Kontakt und Beratung

touring artists Beratungsangebot