Almanya’da Geçici Kullanım // Vorübergehende Verwendung in Deutschland

Almanya’da Geçici Kullanım

Türkiye A.T.A. Karnesini imzalamıştır, böylece sanat eserlerinin, ekipmanlarının, mesleki donanımların vb. nesnelerin geçici kullanımı için gümrük belgesinin kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu belge Türkiye’de Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından düzenlenir (Odaların Listesi). Başvuru sahibi Türkiye’de oturuyor olmalıdır.
Eşyaların geçici kullanımı A.T.A. karnesi olmaksızın da düzenlenebilir, bu durumda giriş ve çıkış bildirimlerinin gümrük merciilerine bizzat yapılması gereklidir. Hangi seçeneğin daha az zahmetli olduğu kişisel değerlendirmeye kalmıştır. Her iki durumda da masraflar çıkmaktadır.


A.T.A. Karnesi ile Taşıma

Bir nakliyat firması sürece dahil edilirse kurumsal işleri de o üstlenir. Fakat bir A.T.A. Karnesi için genelde şahsen bir Ticaret ve Sanayi Odasına başvurulması gerekir. 

Kendi Kendine Karayoluyla ya da Uçakta Taşıma ile İlgili Süreç
A.T.A. Karnesine bir Ticaret ve Sanayi Odasında başvurulmalı ve karne Türk Gümrüğü tarafından açılmalıdır. Ticaret ve Sanayi Odası sürece dair bilgileri de, masrafları, vb. sunmaktadır:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Bilgileri.
A.T.A. Karnesinin kullanımı, prosedür, masraflar vb. dair bilgileri burada touring artists’de de bulabilirsiniz. 

Genel Uyarılar:

 • Karne sürecinin sonuçlanabilmesi için TÜM gümrük mercilerinin (Türkiye’deki çıkış mercii, AB’deki giriş mercii, AB’deki çıkış mercii, Türkiye’deki giriş mercii, durum gerektirirse de transit ülkelerdeki gümrük merciileri) gümrük belgesini hazır etmek zorunda olduklarını mutlaka dikkate alın!
 • Sınırlardaki gümrük merciileri her zaman 24 saat boyunca açık değillerdir. Önceden telefon yoluyla bilgi alınması önerilir. Belge hazırlığı için yeterli zamanın ayrılmasını da planlamak gereklidir.
 • Eşyalar değiştirilemezler, aksine ülkeden çıkışta ve yeniden girişte aynı olmalıdırlar. Kazalar, hırsızlıklar ya da hasarlar belgelenmeli ve gümrüğe gösterilmelidir.


A.T.A. Karnesi Olmadan Taşıma

Eğer bir nakliye şirketine başvurulursa genelde bu şirket tüm formaliterin halledilmesini üstlenir ve prosedür ile teslim edilecek belgelerle ilgili ayrıntılı bilgilendirmeyi yapar.

Kendi Kendine Karayoluyla ya da Uçakta Taşıma ile İlgili Süreç

 • Türkiye’deki ve Almanya’daki bilgi veren merciilerden bilgi alınız!
 • Türk gümrüğüne gerçekleşmiş olan çıkış işlemine ve geri gelen eşya düzenlemesine ilişkin beyan (ücrete tabidir). Bu noktada yolculuktan önce doğrudan sınırdaki/Türkiye’deki havaalanında bir gümrük merciine bildirimde bulunmanın veya önceden bir gümrük merciine gidip gitmemenin mümkün olup olmadığı öğrenilmelidir (gümrük mercilerinin listesi)!
  Geri gelen eşya düzenlemesinde bir tanıma belgesi çıkartılır. Bu belge sayesinde aynı eşyalar giriş vergisi olmaksızın yeniden geri götürebilirler. Bunun yanına, ‚Wert nur für Zollzwecke/value for customs purposes only’ (''Bedelsizdir fakat değer gümrük içindir’') notunu içeren ve Almanya’daki alıcıya adreslenmiş bir proforma faturası eklenmesi gereklidir.
 • Alman gümrüğünde/AB dışındaki sınırda geçmiş kullanıma ilişkin beyan verilmesi (Beyan ücrete tabidir). Meblayı nakit ve Euro olarak yatırmak gereklidir: Mebla ülkeye giriş vergisinin yüksekliğiyle orantılıdır (Almanya’da  19 % veya 7 % olarak indirilmiştir, detaylar için yukarı bakınız), hesaplamada eklenen proforma faturası temel alınır.
 • Ülkeden yeniden çıkıldığında meblanın ödenmesi için Alman gümrüğüne ya da AB dışındaki sınır gümrük merciine başvuruda bulunulmalıdır- bu noktada Almanya’daki bir ortaktan yardım istenmelidir!
  Meblanın yatırılması ve meblanın iadesinin aynı gümrük merciinde halledilmesi zorunlu değildir.
 • Ülkeye yeniden girişi Türk gümrüğüne bildiriniz; tanıma belgesini sununuz.

Genel Uyarılar:

 • Gümrük formalitelerinin bir kaç gün sürebileceğini göz önünde bulundurun.
 • Gümrük merciileri her zaman 24 saat açık değildir; bilgiler ilgili websitelerinde sunulmuştur.
 • Gerekirse gümrük nakliyesinin formaliteleri halletmesini de kapsayan ek masrafları göz önünde bulundurun.
 • Paketleme gümrük personelinin eşyaları görebileceği şekilde düzenlenmelidir.


Müzik Enstrümanlarının Götürülmesi

Sanatçılar A.T.A. karnesi olmaksızın taşınabilir müzik enstrümanlarını kendileriyle götürebilirler (kişi başına bir enstrümandan fazla olmamak kaydıyla, aksi takdirde bir A.T.A. Karnesi kullanmak gerekir). Bu durumda önceden gümrük bildirimi yapmak gerekli değildir. Bir değer beyanı ile proforma fatura hazırda bulunmalı ve istenildiğinde gösterilmelidir. Böyle bir fatura pasaporta eklenir ve Türkiye’ye dönüşte yeniden sunulur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  gerekli bilgileri paylaşmaktadır.


Gönderi Süreci

 • Genelde kurye hizmetleri gümrük işlemlerini üstlenirler, yurtdışındaki geçici kullanımlara ilişkin işlemleri de. Kurallar her firmaya göre değişmektedir. Alışıldık olan, gidiş ve dönüş taşımasının aynı firma tarafından üstenilmesi ve bir müşteri hesabının açılmasının gerekli olabilmesidir.
 • Gümrük içeriği beyanını değer beyanı ve proforma fatura ile sunmak (‚Wert nur für Zollzwecke/value for customs purpose only’/’Bedelsizdir fakat değer gümrük içindir’ notuyla beraber).

Genel Uyarılar:

 • Bir gönderi sıkça kayda değer bir ücrete tabidir, işlemlerin ne kadar acil yapılması gerekirse fiyatı da o kadar yüksek olur.
 • Gerekli belge ve formlar genelde kurye hizmetlerinin websitelerinden indirmeye hazır bulunur.
 • Gerektiği hallerde firma ile sanat eserlerinin taşınabilip taşınamayacağını ve bunun hangi değerdeki eserlere kadar mümkün olduğunu netleştirin. 

Nach oben

Vorübergehende Verwendung in Deutschland

Die Türkei hat das Carnet A.T.A.-Verfahren unterzeichnet, so dass für eine vorübergehende Verwendung von Kunstwerken, Equipment, Berufsausrüstung etc. die Nutzung dieses Zollpapiers empfohlen wird. In der Türkei wird es von den Chambers of Commerce (Ticaret ve Sanayi Odası) ausgestellt (Liste der Chambers). Die*der Antragsteller*in muss in der Türkei ansässig sein.

Die vorübergehende Verwendung lässt sich auch ohne Carnet A.T.A. organisieren, dann müssen Ein- und Ausfuhranmeldungen an den Zollstellen selbst vorgenommen werden. Es liegt im eigenen Ermessen, welche Variante weniger aufwendig ist. Kosten entstehen in beiden Fällen.

Transport mit Carnet A.T.A.

Ist eine Spedition in das Vorhaben involviert, übernimmt diese die organisatorische Abwicklung. Ein Carnet A.T.A. muss aber in der Regel selbst bei einem der Chambers of Commerce (Ticaret ve Sanayi Odası) beantragt werden.

Vorgehen bei Eigentransport auf dem Landweg oder im Flugzeug
Das Carnet A.T.A. muss bei einer der Chambers of Commerce (Ticaret ve Sanayi Odası) beantragt und vom türkischen Zoll eröffnet werden. Die Chambers of Commerce stellen auch Informationen zum Vorgehen, zu den Kosten etc. zur Verfügung:

Informationen der Union of Chambers and Commodity Exchanges in Turkey.
Informationen zur Nutzung eines Carnet A.T.A., zum Prozedere, zu den Kosten etc. finden sich auch hier bei touring artists.

Generell:

 • Dringend beachten, dass ALLE Zollstellen (Ausfuhrstelle Türkei, Einfuhrstelle EU, Ausfuhrstelle EU, Einfuhrstelle Türkei, ggf. Zollstellen der Transit-Länder) das Zollpapier abfertigen müssen, damit das Carnet-Verfahren abgeschlossen werden kann!
 • Die Zollstellen an den Grenzen sind nicht immer 24 Stunden besetzt. Eine telefonische Erkundigung im Voraus ist empfehlenswert. Genügend Zeit für die Abfertigung ist ebenfalls einzuplanen.
 • Bei der Verpackung ist zu berücksichtigen, dass das Zollpersonal die Gegenstände eventuell ansehen wird (sogenannte Beschau bei Gestellung).
 • Die Gegenstände dürfen nicht verändert werden, sondern müssen bei der Ausfuhr und der Wiedereinfuhr identisch sein. Unfälle, Diebstahl oder Beschädigungen müssen protokolliert und dem Zoll angezeigt werden.

Transport ohne Carnet A.T.A.

Wird eine Spedition beauftragt, übernimmt diese in der Regel die Abwicklung der Formalitäten und informiert ausführlich über das Prozedere und die beizubringenden Unterlagen.

Vorgehen bei Eigentransport auf dem Landweg oder im Flugzeug

 • Informationen bei den Auskunft gebenden Stellen in der Türkei und in Deutschland (s. unten) einholen!
 •  Anmeldung zur vorübergehenden Ausfuhr und Rückwarenregelung beim türkischen Zoll (gebührenpflichtig). Hier sollte man sich vor der Fahrt erkundigen, ob eine Anmeldung direkt bei der Zollstelle an der Grenze/am Flughafen in der Türkei möglich ist oder ob vorab eine Zollstelle besucht werden muss (Liste der Zollstellen)!
  Bei der Rückwarenregelung wird ein Nämlichkeitsschein ausgestellt, der sicherstellt, dass die gleichen Gegenstände ohne Einfuhrabgaben wieder zurückgebracht werden können. Es sollte eine Pro-forma-Rechnung mit dem Vermerk ‚Wert nur für Zollzwecke/value for customs purposes only’, adressiert an die*den Empfänger*in in Deutschland, beigelegt werden.
 • Anmeldung zur vorübergehenden Verwendung beim Deutschen Zoll/an der EU-Außengrenze (die Anmeldung ist gebührenpflichtig). Eine Kaution ist bar in Euro zu hinterlegen: Die Kaution entspricht in etwa der Höhe der Einfuhrumsatzsteuer (in Deutschland 19 % bzw. 7 % ermäßigt, s. Ausführungen oben), Berechnungsgrundlage ist die mitzuführende Pro-forma-Rechnung.
 • Bei der Wiederausfuhr ist die Erstattung der Kaution beim Deutschen Zoll/bei der Zollstelle an der EU-Außengrenze zu beantragen) – hier sollte der Kooperationspartner in Deutschland um Hilfe gebeten werden!
  Die Kautionshinterlegung und die Erstattung der Kaution müssen nicht zwangsläufig an der gleichen Zollstelle abgewickelt werden.
 •  Wiedereinfuhr beim türkischen Zoll anmelden; Nämlichkeitsschein vorlegen.

Generell:

 • Einplanen, dass die Zollformalitäten einige Tage in Anspruch nehmen können.
 • Zollstellen sind nicht immer 24 Stunden besetzt; Informationen werden auf den jeweiligen Websites zur Verfügung gestellt.
 • Zusätzliche Gebühren einplanen, sofern Zollspeditionen in die Abwicklung der Formalitäten involviert sind.
 • Die Verpackung sollte so organisiert werden, dass das Zollpersonal die Gegenstände ansehen kann.


Mitnahme von Musikinstrumenten

Künstler*innen können eigene tragbare Musikinstrumente mit sich führen, ohne ein Carnet A.T.A. zu nutzen (nicht mehr als ein Instrument pro Person, andernfalls ist ein Carnet A.T.A. zu nutzen). Eine Zollanmeldung vorab ist in diesem Fall nicht notwendig. Eine Pro-forma-Rechnung mit der Wertangabe muss mitgeführt und auf Verlangen vorgezeigt werden. Diese wird in den Pass eingelegt und bei der Rückkehr in die Türkei erneut vorgelegt. Auskünfte erteilt das Ministerium für Zoll und Handel


Vorgehen bei Versand

In der Regel übernehmen Kurierdienste die Zollabwicklung, auch für vorübergehende Verwendungen im Ausland. Die Regularien sind je nach Unternehmen unterschiedlich. Für gewöhnlich müssen Hin- und Rücktransport vom gleichen Unternehmen übernommen werden und die Einrichtung eines Kundenkontos kann notwendig sein.

Zollinhaltserklärung inkl. Wertangabe und Pro-forma-Rechnung beilegen (mit dem Vermerk ‚Wert nur für Zollzwecke/value for customs purpose only’).

Generell:

 • Ein Versand ist oft mit erheblichen Kosten verbunden, je dringlicher die Abwicklung, desto teurer wird das Ganze.
 • Notwendige Dokumente und Formulare stehen oft als Download auf den Websites der Kurierdienste bereit.
 • Ggf. mit dem Unternehmen klären, ob Kunstwerke überhaupt transportiert werden und bis zu welchem Wert dies möglich ist.

Nach oben

İletişim ve Danışma // Kontakt und Beratung

touring artists Beratungsangebot