Özel Kurallar // Besondere Regeln

Ortaklık Anlaşması Uyarınca Geçerli Olan Özel Kurallar

„AB-Ortaklık Anlaşmasına göre oturum hakkı ayrıcalıkları“ – Oturum Hakkı ve Çalışma Hakkı

AB ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması 1963 yılında imzalandı (AB ile Ortaklık Anlaşması bölümüne bakınız). Bu anlaşma diğerlerinin yanında çalışma hakkını düzenler, fakat oturum hakkını değil. Ülkeye ilk giriş için bu anlaşmaya göre diğer üçüncü ülke vatandaşları için olduğu gibi oturum hakkı koşulları (Oturum yasası ‚AufenthG‘ uyarınca) geçerlidir. Ancak hukuka uygun bir ilk girişten ve çalışma izninin alınmasından sonra ortaklığın şu ayrıcalıklarına hak kazanılabilir, bu aynı zamanda oturumun uzatılmasını sağlamak için de gereklidir:

Çalışanlar İçin Hukuki İlişkiler- „Düzenli Bir İş Yoluyla Sürekli Oturum“
Türkiye’den gelen çalışanlara yönelik hukuki ilişkiler 1980’de Ortaklık Anlaşması’nın 1/80 kararıyla düzenlenmiştir ve şunları ifade eder:

  • bir senelik bağımlı, sosyal güvenceli çalışmadan sonra aynı iş veren yanındaki çalışma izninin yenilenmesine hak kazanılır,
  • aynı işveren yanındaki üç senelik çalışmadan sonra Türkiye’den gelen çalışanlar şimdiye kadar icra edilen aynı meslek/faaliyet alanında Almanya‘daki her kadro teklifine başvurabilirler,
  • aynı meslekteki ya da faaliyet alanındaki dört senelik çalışmadan sonra çalışanlar maaşlı her işe girebilirler ve her boş kadro için başvuru yapabilirler.

Bu yönergeler sadece serbest olmayan işler için geçerlidir. Serbest dolaşım bunun dışında sadece çalışanın yaşamakta olduğu AB‘ye üye olan devlet içinde geçerlidir, fakat bu devletten başka bir devlet için geçerli değildir. 

Türkiye’deki Alman yurtdışı temsilciliklerinin kontrol listeleri.

Serbest Çalışanlar için Hukuki İlişkiler
Serbest çalışanlar için „eski hakların korunması“ (,Stillhalteklauseln’ veya ,Stillstandsklauseln’) adı verilen, Ek Protokol 41. Madde 1. Paragrafta (Art. 41 Abs. 1 ZusProt) içerilen özel hüküm söz konusudur. Çünkü bu hüküm, ilgili ek protokollerin yürürlüğe girmesinden sonra çalışma piyasasına giriş veya yerleşim izninin hukuki koşullarının kötüleşmesine sebep olan düzenlemeleri yasaklar. Bu düzenleme temelinde Almanya’da iki ayı aşmamak kaydıyla, hizmet vermek veya sanatsal, bilimsel veya sportif temsiller yapmak amacıyla ikamet etmek isteyen Türkiye vatandaşları vize yükümlülüğünden muaf kılınır (yukarıya bakınız).

Nach oben

Besondere Regeln laut Assoziierungsabkommen

„Aufenthaltsrechtliche Privilegierungen nach dem EU-Assoziationsrecht“ – Aufenthaltsrecht und Recht auf Beschäftigung

Das Assoziationsabkommen der EU mit der Türkei wurde bereits 1963 geschlossen (s. Assoziationsabkommen mit der EU). Es regelt unter anderem das Recht auf Beschäftigung, nicht jedoch das Aufenthaltsrecht. Für eine Ersteinreise gelten demnach die Bedingungen des Aufenthaltsrechts (gemäß Aufenthaltsgesetz AufenthG) wie für andere Drittstaatenangehörige. Erst nach der rechtmäßigen Ersteinreise und dem Erwerb einer Aufenthaltserlaubnis können folgende Privilegien der Assoziierung in Anspruch genommen werden, auch um eine Verlängerung des Aufenthalts zu erhalten:

Rechtsverhältnisse für Arbeitnehmer*innen: „Aufenthaltsverfestigung durch eine ordnungsgemäße Beschäftigung“
Die Rechtsverhältnisse für Arbeitnehmer*innen aus der Türkei wurden 1980 im Beschluss 1/80 des Assoziationsabkommens geregelt und besagen Folgendes:

  • nach einem Jahr abhängiger, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung entsteht Anspruch auf Erneuerung der Arbeitserlaubnis bei demselben Arbeitgeber,
  • nach drei Jahren Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber dürfen sich Arbeitnehmer*innen aus der Türkei auf jedes Stellenangebot im selben Beruf/Tätigkeitsbereich, der bisher ausgeübt wurde, in Deutschland bewerben,
  • nach vier Jahren Beschäftigung im selben Beruf oder Tätigkeitsbereich dürfen sie jeder Beschäftigung im Rahmen eines Lohnverhältnisses nachgehen und sich auf jede freie Stelle bewerben.

Diese Vorgaben gelten nur für unselbstständige Beschäftigungen. Die Freizügigkeit gilt außerdem nur innerhalb des Mitgliedstaats der EU, in dem die*der Arbeitnehmer*in lebt, nicht jedoch darüber hinaus. Checklisten der Deutschen Auslandsvertretungen in der Türkei.

Rechtsverhältnisse für Selbstständige
Für Selbstständige sind die sogenannten „Stillhalteklauseln“ (auch: Stillstandsklauseln) relevant, die in Art. 41 Abs. 1 ZusProt enthalten sind. Denn diese verbieten Regelungen, die Verschlechterungen hinsichtlich der rechtlichen Bedingungen für den Arbeitsmarktzugang oder der Niederlassungserlaubnis nach dem Inkrafttreten der jeweiligen Zusatzprotokolle mit sich bringen. Aufgrund dieser Regelung sind Staatsangehörige der Türkei von der Visumspflicht befreit, wenn sie sich längstens zwei Monate in Deutschland zum Zweck der Dienstleistungserbringung oder für künstlerische, wissenschaftliche oder sportliche Darbietungen aufhalten wollen.

Nach oben

İletişim ve Danışma // Kontakt und Beratung

touring artists Beratungsangebot