Ulusal Vize (D Kategorisi) // Nationales Visum (Kategorie D)

Ulusal Vize (D Kategorisi): Uzun süreli Oturum (90 günden fazla)

Esasen geçerli olan şudur: Almanya’da daha uzun süreli bir oturum/çalışma izni için Türk vatandaşlarının ulusal vizeye (D Tipi Vize) ihtiyaçları vardır. Böyle bir vize için önceden vatandaşı olunan veya ikamet edilen esas devletteki Almanya yurtdışı temsilciliklerinde (Büyük elçiliklerde veya konsolosluklarda) başvuru yapılmalıdır. Bunun dışında bir D Tipi Vizesinin verilmesi için yetkili yabancılar şubesinin, yani başvuru sahibinin Almanya’daki yeni ikametgahını bulunduğu yerdeki şubenin onayı gereklidir. Bu şube başvurunun hukuki koşulları sağlayıp sağlamadığını kontrol eder. Kontrol için tüm gerekli belgelerin tesliminden sonra genelde üç aya kadar süren (tekil durumlarda daha uzun) bir işlem süresi olasıdır. Alman yurtdışı temsilciliği başvuru hakkında karar verildiğinde bunu bildirir, işlem durumuna ilişkin sorulara ise işlem süresi boyunca cevap verilmemektedir.

Kontrol listelerini ve daha çok bilgiyi şurada bulabilirsiniz.

Ulusal Vizeli Çalışma İzni
Bir ulusal vizeye farklı oturum amaçları için başvuru yapılabilir. Fakat izin verilen faaliyetler başvuru yapılan çalışma statüsü (kadrolu veya serbest meslek) üzerinden sınırlandırılmıştır. Bir ulusal vizeye ya bir işveren yanındaki somut bir kadroya yönelik olarak ya da başvuruda net bir şekilde tanımlanmak zorunda olan, bir (veya daha çok) serbest faaliyete yönelik olarak başvurulabilir. Yani bir işe yönelik alınan oturum izni hiç bir serbest faaliyetin –Türkiye’deki veya bir başka ülkedeki müşteriler için de–  yürütülemeyeceği anlamına gelir. Aksine belirli serbest faaliyetlere yönelik bir oturum izni sadece müsaade edilen faaliyetlerin yürütülmesine izin verir ve başka bir serbest faaliyetin yürütülmesine veya istihdam edilmesine olanak tanımaz. Oturum izninde müsaade edilmemiş olan başka faaliyetler yürütülecek olursa bunların öncelikle yabancılar şubesi tarafından onaylanması zorunludur.

Daha Uzun Süreli Oturum Sahibi Serbest Çalışanlar İçin Olanaklar
Çalışanlar AB ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması‘nda düzenlenen „düzenli çalışma yoluyla oturumun kalıcılaştırılması“ („Aufenthaltsverfestigung durch eine ordnungsgemäße Beschäftigung“) için öngörülen ayrıcalıklardan faydalanırlar (Ortaklık Anlaşması bölümüne bakınız). Bunun karşısında serbest çalışanlar diğer faaliyetleri onaylanana kadar beklemek zorundadır. Çalışma Kararnamesi Madde 9’a (§ 9 BeschV) göre (Ön istihdam veya daha uzun ön oturumlar boyunca çalışma) yabancılar şubesi başvuruda „istihdam onaylandı“ ek belirlenimini ibraz edebilir. Bu ek belirlenim mesleki olarak sürdürülen serbest çalışmanın yanında her tür istihdama olanak sağlar. Bu, sadece üç seneden beri kesintisiz olarak izinli, müsamahalı veya özel oturum izniyle federal bölge sınırları içinde ikamet etmiş olan kişiler için mümkündür.

Beş senelik bir zaman diliminden sonra Almanya’da oturum izni almış olan kişiler her tür istihdama veya serbest çalışmaya izin veren, süresiz yerleşim iznine başvurabilirler. Daha önce verilen bir oturum izni çalışma ya da serbest çalışmaya yönelik, yabancı aile üyeleriyle birlikte yaşamak amacıyla ya da insani sebeplerden dolayı verilmiş olmak zorundadır.

Bunun için diğerlerinin yanında şunlar belgelenmelidir:

 • yeterli düzeyde Almanca bilgisi (B1 düzeyi),
 • Almanya’daki hukuk ve toplum düzeni ile yaşam koşulları hakkındaki temel bilgilere sahip olmak,
 • yeterli bir sağlık sigortası,
 • emeklilik teminatı (Yasal emekli sigortasına en az 60 ay zorunlu veya gönüllü katkı sunmuş veya bir sigorta şirketinin eşdeğer hizmetine hak kazanmak için ödeme yapmış olmak)
 • kendi geliriyle yaşamını idame ettirmeyi garantilemek.

Serbest işletmeciler yerleşim iznini üç yıl dolduktan sonra dahi alabilirler. Fakat bu serbest meslek faaliyetleri için geçerli değildir. Sığınma hakkı tanınanlar ve mülteciler, Alman yüksek okullarından mezun olan yabancılar, Alman akrabaları olanlar ve AB Mavi Kart’ına sahip olanlar içinse başka kurallar geçerlidir.

Daha fazla bilgiyi: Federal Office for Migration and Refugees


Ulusal Vizeyle Yolculuk Etmek ve İkamet

Ulusal vize öncelikli olarak Almanya’ya ilk girişi düzenler ve yeni ikametgahtaki yabancılar şubesinde vizenin geçerlilik süresi içerisinde bir oturma iznine çevrilmek zorundadır. Bu yüzden şunu unutmayınız: Almanya’ya ilk girişinizden hemen sonra nüfus dairesine başvurun ve mahalli yabancılar şubesinden bir randevu alın!

Almanya’daki yabancılar şubelerinin listesi.

Blue Card/ AB Mavi Kartı
AB Mavi Kartı „yüksek nitelikli“ ve iş teklifine sahip kişilere yönelik özel bir oturum iznidir. Danimarka, İngiltere ve İrlanda dışındaki AB ülkelerinin hepsinde başvuru yapmak mümkündür. 

Koşullar:

 • akademik „veya eşdeğer“ bir nitelik düzeyi: Almanya’da ya da eşdeğerliliği tanınmış olmak koşuluyla Türkiye’de veya yabancı bir ülkede muadili alınmış bir yüksek okul mezuniyeti,
 • asgari maaş: Brüt olarak senede en az 52 000 Euro; istisnalar: Fen bilimciler, matematikçiler, mühendisler, doktorlar, BT (Bilişim Teknolojisi) uzmanları için 40 560 Euro. Bu gruplara yönelik olarak: Sadece çalışma ajansının onayına bağlı olarak, yüksek okul diploması ülke içinden alınmadığı takdirde (Çalışma Kararnamesi 2. Paragraf 1 No‘lu 2b Maddesi ve 2. Paragrafı); güncel asgari maaş miktarları, www.bamf.de/blauekarte
 • niteliğe uygun bir iş: Çalışma sözleşmesinin veya işyerinden alınan bağlayıcı bir teklifin sunulması,
 • kartın ilk verilişi: Dört senelik sürelerle düzenlenir (İstisna: Dört seneden kısa zaman dilimleri için düzenlenmiş bir çalışma sözleşmesinde oturum izni verilişi de çalışma sözleşmesinin süresi üzerinden üç ay eklenerek tarihlendirilir.)

Bir oturum izniyle AB’nin her yerinde çalışabilir miyim?
Hayır. Schengen Bölgesi’ndeki bir başka devletteki oturumlar her 180 günde en fazla 90 güne kadar olanaklıdır; olası bildirim yükümlülükleri ve çalışma izninin alınması hakkında yetkili ulusal mercilerden bilgi alınmalıdır.

Schengen Bölgesi için bir oturum ve çalışma iznine sahip olan sanatçılar bu izinlerin Birleşik Krallık ve İrlanda’da ikamet etmek için geçerli olmadığına mutlaka dikkat etmek zorundadırlar! Bu devletler Schengen Bölgesi’ne dahil değillerdir ve oturum ve bu yüzden çalışma izinleri açısından kendi düzenlemeleri vardır. Özellikle Birleşik Krallık’taki sanatsal faaliyetler için (ödemesiz olsalar da) Work Permit/Certificate of Sponsorship başvurusu yapmak mutlaka gereklidir.

Almanya için geçerli olan bir sanatçı vizesi var mıdır?
Hayır. Sanatçılar için özel bir düzenleme mevcut değildir!
Yine de Berlin’de oturum yasasının sanatçı dostu bir yorumu geçerlidir (Madde 21 Paragraf 5). Bu husus Berlin yabancılar şubesinin işlem bilgilerinde belirlenmiştir: „Sanatçıların ikametinde daima ‚Sanat ve Film Başkenti Berlin’in üst öncelik sırasındaki ekonomik çıkarlarından yola çıkmak gereklidir. Bunun ekonomiye olumlu etkileri olması beklenir ve değerlendirme de temelde yabancıların lehine olacak şekilde bu husus göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmelidir. Bu sanatçılar hem görsel sanatçılar, hem de bağımsız müzisyenler, oyuncular, yönetmenler vb. olabilir. Şimdiye kadar ünlenmemiş fakat özel olarak yaratıcı olan sanatçılar için oturum yasasının 21. Maddesi 5. Paragrafı uyarınca ikamete olanak sağlanmalıdır.“ (Kaynak: www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/service/downloads/artikel.274377.php) Bu yorum sanatçıların oturum izni ve çalışma izni elde etmelerine belli koşullar altında ayrıcalık tanıyabilir.
Uyarı: Almanya’da çalışma hakkı verilen sanatçılar bu hakkın her istenilen faalliyet için geçerli olmadığına, aksine sadece başvuruda dile getirilen ve oturum izninde adı geçen faaliyet için geçerli olduğuna dikkat etmelilerdir – bu da açıkça tanımlanmış bir serbest faaliyet veya çalışma sözleşmesi aracılığıyla belirlenmiş bir faaliyet olabilir. Bunun dışındaki faaliyetlere izin verilmez!

Başvuru Süreci İçin Gerekli Uyarılar ve Öneriler

 • Vize işlemleri için en az altı haftalık bir zaman planlayın.
 • Vizenin işleme süresi kişinin „önem“ine bağlı olabilir.
 • Almanya’daki oturum kamusal merciler tarafından destekleniyorsa, destekleyen merciden alınan ve vize başvurusuna eklenmesi gereken resmi bir yazı faydalı olabilir (Sanatçının destek aldığına dair onayla beraber).
 • Önemli: Başvurunun ikamet edilen yerde yapılmaması durumunda başvurunun iDATA bürosundan yetkili vize merciine gönderilmesi için ek bir süre söz konusu olur!Örneğin İzmir Baş Konsolosluğu yetkili olduğu halde başvuru Trabzon’da veya Gaziantep’te yapıldıysa 15 günlük işlem süresine bir de gönderim süresi eklenir.
 • Alman yurtdışı temsilcilikleri aracılarla veya ajanslarla birlikte çalışmazlar; bunların randevu vermeye dair özel bir izinleri yoktur. İşlem için yurtdışı temsilciliğinin talep ettiği vize ücretinden ayrı olarak dış hizmet sağlayıcı iDATA’nın servis ücreti de (24,80 ile 26,30 Euro arası) ödenmelidir. Başvuruların ve kontrol listelerinin teslimi randevu alımı gibi ücretsizdir. 

Vizem reddedildi – ne yapabilirim?
Kararın yeniden gözden geçirilmesi için bir başvuru yapılabilir (Remonstration).
Daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz.

Nach oben

Nationales Visum (Kategorie D): Längerer Aufenthalt (über 90 Tage)

Grundsätzlich gilt: Für einen längeren Aufenthalt/Arbeitsaufenthalt in Deutschland benötigen türkische Staatsangehörige ein nationales Visum (D-Visum). Dieses muss vorab bei einer Auslandsvertretung (Botschaft oder Generalkonsulat) der Bundesrepublik Deutschland im Heimatstaat bzw. dem Staat des gewöhnlich erlaubten Aufenthalts beantragt werden. Außerdem bedarf es zur Erteilung eines D-Visums grundsätzlich der Zustimmung der zuständigen Ausländerbehörde, das heißt der Behörde des Ortes, an den die*der Antragsteller*in den neuen Wohnsitz in Deutschland legen wird. Diese prüft, ob der Antrag den rechtlichen Voraussetzungen genügt. Für diese Prüfung ist nach Eingang aller notwendigen Unterlagen in der Regel eine Bearbeitungsdauer bis zu drei Monaten (in Einzelfällen auch länger) möglich. Die deutsche Auslandsvertretung meldet sich, sobald über den Antrag entschieden ist; Fragen nach dem Bearbeitungsstand werden während der Bearbeitungszeit nicht beantwortet.

Checklisten und weitere Informationen sind hier zu finden oder auch hier.

Arbeitserlaubnis mit nationalem Visum
Ein nationales Visum kann für verschiedene Aufenthaltszwecke beantragt werden. Die erlaubten Tätigkeiten sind allerdings auf den Status (angestellt oder selbstständig) beschränkt, für den der Antrag gestellt wird. Ein nationales Visum kann entweder für eine konkrete Anstellung bei einem Arbeitgeber oder eine (bzw. mehrere) selbstständige Tätigkeiten, die im Antrag klar definiert sein müssen, beantragt werden. Ein Aufenthaltstitel für eine Anstellung bedeutet also, dass keine selbstständigen Tätigkeiten – auch keine für Auftraggeber in der Türkei oder in einem anderen Land – ausgeführt werden dürfen. Umgekehrt erlaubt ein Aufenthaltstitel für spezifische selbstständige Tätigkeiten nur die Ausübung der gestatteten Tätigkeiten und bietet keine Möglichkeit für eine Anstellung oder die Ausübung von anderen selbstständigen Tätigkeiten. Sollten andere Tätigkeiten ausgeübt werden, die nicht im Aufenthaltstitel gestattet sind, müssen diese erst von der Ausländerbehörde genehmigt werden.

Möglichkeiten für Selbstständige mit längerem Aufenthalt
Arbeitnehmer*innen profitieren von den im Assoziationsabkommen geregelten Privilegien für eine „Aufenthaltsverfestigung durch eine ordnungsgemäße Beschäftigung“ (s. Kapitel zum Assoziationsabkommen). Selbstständige müssen dagegen warten, bis weitere Tätigkeiten genehmigt werden können. Laut § 9 BeschV (Beschäftigung bei Vorbeschäftigungszeiten oder längerem Voraufenthalt) kann die Ausländerbehörde auf Antrag die Nebenbestimmung „Erwerbstätigkeit gestattet“ erlassen, welche neben der hauptberuflichen Selbstständigkeit jede Form von Anstellung ermöglicht. Dies ist nur für die Personen möglich, die sich seit drei Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufhalten.

Nach einem Zeitraum von fünf Jahren, in denen sich eine Person mit einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland aufgehalten hat, kann eine unbefristete Niederlassungserlaubnis beantragt werden, die jede Art von Anstellung oder Selbstständigkeit erlaubt. Die vorherige Aufenthaltserlaubnis muss für eine Beschäftigung, eine freiberufliche Tätigkeit, für das Zusammenleben mit einem ausländischen Familienangehörigen oder aus humanitären Gründen erteilt worden sein.

Dazu muss u.a. folgendes nachgewiesen werden:

 • ausreichende deutsche Sprachkenntnisse (Niveau B1),
 • Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland,
 • eine ausreichende Krankenversicherung,            
 • Altersvorsorge (mindestens 60 Monate Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder Aufwendungen für einen Anspruch auf vergleichbare Leistungen eines Versicherungsunternehmens),       
 • ein gesicherter Lebensunterhalt durch eigenes Einkommen.       

Selbstständige Gewerbetreibende können die Niederlassungserlaubnis schon nach drei Jahren beantragen. Dies gilt jedoch nicht für freiberufliche Tätigkeiten. Für anerkannte Asylberechtigte und Flüchtlinge, ausländische Absolventen deutscher Hochschulen, Familienangehörige von Deutschen und Inhaber einer Blauen Karte EU gelten andere Regeln.

Weitere Informationen stellt die Ausländerbehörde Berlin zur Verfügung.

Einreise und Aufenthalt mit nationalem Visum
Das nationale Visum regelt zunächst die Einreise nach Deutschland und muss bei der Ausländerbehörde am neuen Wohnsitzort innerhalb der Gültigkeitsdauer des Visums in einen Aufenthaltstitel umgewandelt werden. Daher nicht vergessen: direkt nach der Einreise in Deutschland beim Einwohnermeldeamt anmelden und einen Termin bei der Ausländerbehörde vor Ort vereinbaren!

Übersicht über Ausländerbehörden in Deutschland.

Blue Card/Blaue Karte EU
Die Blaue Karte EU ist ein spezieller Aufenthaltstitel für „hochqualifizierte“ Personen, denen ein Jobangebot vorliegt. Die Beantragung ist in allen EU-Mitgliedstaaten außer Dänemark, UK und Irland möglich.

Voraussetzungen:

 • akademisches „oder gleichwertiges“ Qualifikationsniveau: deutscher oder anerkannter türkischer oder vergleichbarer ausländischer Hochschulabschluss,
 • Mindestgehalt: brutto mindestens 52 000 Euro/Jahr; Ausnahmen: Naturwissenschaftler*innen, Mathematiker*innen, Ingenieur*innen, Ärzt*innen, IT-Fachkräfte: 40 560 Euro (für diese Gruppe: nur nach Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit, es sei denn, der Hochschulabschluss wurde im Inland erworben (§ 2 Abs. 1 Nr. 2b und Abs. 2 Beschäftigungsverordnung); aktuelle Mindestgehalt-Werte.
 • eine der Qualifikation angemessene Beschäftigung: Vorlage eines Arbeitsvertrages oder eines verbindlichen Arbeitsplatzangebotes,                
 • erstmalige Erteilung: auf vier Jahre befristet (Ausnahme: Bei einem Arbeitsvertrag, der für einen kürzeren Zeitraum als vier Jahre geschlossen wird, wird die Erteilung des Aufenthaltstitels auf die Dauer des Arbeitsvertrages zzgl. drei Monate befristet).

Kann ich mit einem Aufenthaltstitel überall in der EU arbeiten?
Nein. Aufenthalte in einem anderen Staat im Schengen-Raum sind bis zu 90 Tagen in jedem 180-Tage-Zeitraum möglich; über eventuelle Meldepflichten und das Einholen einer Arbeitserlaubnis sollten bei den zuständigen nationalen Stellen Informationen eingeholt werden. Künstler*innen, die über eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für den Schengen-Raum verfügen, müssen dringend beachten, dass diese nicht für den Aufenthalt im Vereinigten Königreich und in Irland gilt! Diese Staaten gehören nicht zum Schengen-Raum und haben entsprechend eigene Regelungen bezüglich Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Vor allem für das Vereinigte Königreich ist es zwingend notwendig, für künstlerische Aktivitäten (auch unbezahlte) ein Work Permit/Certificate of Sponsorship zu beantragen.

Gibt es ein Künstler*innen-Visum für Deutschland?
Nein. Für Künstler*innen gibt es keine Sonderregelungen!
In Berlin gilt jedoch eine künstler*innenfreundliche Auslegung des Aufenthaltsgesetzes (§ 21 Abs. 5 AufenthG). Dies ist in den Verfahrenshinweisen der Ausländerbehörde Berlin festgehalten: „Bei einem Aufenthalt von Künstlern ist stets von einem übergeordneten wirtschaftlichen Interesse der ‚Kunst- und Filmhauptstadt Berlin‘ auszugehen, welcher positive Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lässt und damit das Ermessen grundsätzlich zugunsten des Ausländers auszuüben. Dies können sowohl bildende Künstler, als auch freiberufliche tätige Musiker, Schauspieler, Regisseure u.a. sein. Auch bisher nicht renommierten, aber besonders kreativen Künstlern soll im Rahmen des § 21 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz ein Aufenthalt ermöglicht werden.“ (Quelle: www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/service/downloads/artikel.274377.php) Dies kann den Erwerb einer Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis von Künstler*innen unter Umständen begünstigen. Hinweis: Künstler*innen, denen eine Arbeitsberechtigung in Deutschland erteilt wird, sollten beachten, dass diese nicht für jede beliebige Tätigkeit, sondern immer nur für die im Antrag formulierte und im Aufenthaltstitel genannte gilt – dies kann eine klar definierte selbstständige oder mittels eines Arbeitsvertrages festgelegte Tätigkeit sein. Andere Tätigkeiten sind nicht erlaubt!

Hinweise und Tipps für den Antragsprozess

 • Mindestens sechs Wochen für den Visums-Prozess einplanen.
 • Die Dauer der Visums-Bearbeitung kann von der „Wichtigkeit“ der Person abhängig sein.
 • Ist der Aufenthalt in Deutschland von öffentlichen Stellen gefördert, ist ein offizielles Schreibens seitens der fördernden Stellen hilfreich, das dem Visumsantrag (mit der Bewilligung der Förderung der*s Künstler*in) beigelegt werden sollte.
 • Wichtig: Es gibt eine zusätzliche Versandlaufzeit des Antrages vom iDATA-Büro zur zuständigen Visastelle, wenn der Antrag nicht am Wohnort gestellt wird! Wenn zum Beispiel das Generalkonsulat İzmir zuständig ist, der Antrag aber in Trabzon oder Gaziantep gestellt wird, kommen die Versandlaufzeiten zu den 15 Tagen Bearbeitungszeit hinzu.
 • Die deutschen Auslandsvertretungen arbeiten nicht mit Vermittlern oder Agenturen zusammen; diese haben keinen besonderen Zugang zur Terminvergabe. Für das Verfahren ist ausschließlich die von der Auslandsvertretung erhobene Visumgebühr sowie die Servicegebühr des externen Dienstleisters iDATA (24,80 – 26,30 Euro) fällig. Die Ausgabe der Anträge und Checklisten sowie die Terminbuchung sind kostenlos.

Mein Visum wurde abgelehnt – was kann ich tun?
Eine Überprüfung der Entscheidung kann beantragt werden (Remonstration).
Weitere Informationen finden sich hier.

Nach oben

İletişim ve Danışma // Kontakt und Beratung

touring artists Beratungsangebot