Hoşgeldiniz: Türkiye Willkommen: Türkei » Vergiler // Steuern » Türkiye’de İkametgah: Gelir Vergisi // Wohnsitz Türkei: Einkommensteuer

Türkiye’de İkametgah: Gelir Vergisi

İkametgahları Türkiye’de olan ve Almanya’da bulunan veya Almanya’da konuşlanan sözleşme partnerlerine sahip sanatçılar ve eser yaratıcıları her şeyden önce iki tür vergi türüne dahildir: Gelir vergisi ve muamele vergisi.

Aşağıda gelir vergisi ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.
Türkiye’de ikamet etme durumunda muamele vergisi ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz.

Gelir vergisi

Sınır aşırı faaliyetlerdeki gelirin nerede vergilendirilmesi gerektiği sorusu her zaman yöneltilir.
Tüm dünyada bu konuyla ilgili benzer ilkeler geçerlidir. Kişilerin senenin büyük bölümünü geçirdikleri ikamet edilen devlet1 ile örneğin yalnızca bir konuk gösterim için ya da bir sergiye katılmak için gidilen kaynak devlet birbirinden ayrılır.

1İkamet edilen devlet, doğal bir kişinin sürekli ikametgahının veya genel oturumunun bulunduğu yerdir, yani altı aydan daha uzun süre aralıksız oturum anlamına gelir. Bu oturum örneğin vergi yükümlülüğünün veya hangi kurumun sorumlu olduğunun belirlenmesine hizmet eder. Bir vergi mükellefi ikamet edilen ülkede genelde sınırsız olarak vergi mükellefidir. Kaynak devlette eş uygulama söz konusudur.

İkamet Edilen Devlette Sınırsız Vergi Yükümlülüğü
Genelde ikamet ettikleri devlette sanatçılar sınırsız vergi mükellefi olarak sayılırlar ve orada tüm dünyadan gelen gelirlerini vergilendirmek zorundadırlar. Türkiye’den Almanya’ya taşınmada doğal olarak ikamet edilen yeni ülke Almanya olur. Alman vergi dairesi taşınmadan itibaren dünya çapında kazanılan geliri vergilendirir. Hangi ülkede, hangi gelirlerin gelir vergisi için hesaplanacağına kişinin kendi kendine karar vermesi mümkün değildir.

Kaynak Devlette Sınırlı Vergi Yükümlülüğü
İkametgahları dışında faaliyet yürüten sanatçıların yurtdışındaki faaliyetleri için yurtdışında (kaynak devlette), yani bu bağlamda Almanya’da vergi ödemek zorunda olup olmadıklarının teyit edilmesi gerekir.

 „Yabancı Vergisi“: Gelir Vergisi Yasası 50. Madde’ye göre (§ 50 a EStG) Ödeme Yükümlülüğü Olanlar İçin Stopaj Vergisi
Gelir vergisi yasası 50. madde Almanya’da belirli gelirler için stopaj vergisi biçimindeki vergi kaldırılır, bu vergi türüne yabancı vergisi denir. Buna göre ödeme yükümlülüğü olan kişi (yani Almanya’daki bir  işveren) vergiyi ödemeden düşer ve federal vergi merkez müdürlüğüne yönlendirir. Vergi stopajı özellikle

 • kendi ülkesinde gerçekleştirilen sanatsal gösterilerde kazanılmış gelirler, söz konusu hizmetle bağlantılı olan diğer gelirler dahil olmak üzere, karşılaştırma için gelir vergisi yasası 50a. madde 1. paragraf 1. no.;
 • kendi ülkesindeki faaliyetin radyodaki bir programdaki temsili, kendi ülkesindeki temsiller,
 • karşılaştırma için gelir vergisi yasası 50a. madde 1. paragraf 2. no.;
 • kullanım haklarınının sınırlanmasından gelen ödeme gelirleri, örneğin Almanya’da yeniden değerlendirilmiş olan bir tiyatro oyunu düzenlemesi, bir müzik parçası, bir sahne tasarımı vs.
 • karşılaştırma için gelir vergisi yasası 50a. madde 1. paragraf 3. no

 

Ne zaman stopaj vergisi çıkarılmaz?

Gelir Vergisi Yasası Madde 50’ye Göre İndirim Kuralı

Kişi başı her bir gösteri için (özel şirketlerde sanatçı başına, limited şirketlerde, derneklerde vb hukuki kişi başına) 250,00 Euro’ya kadarki ücretlerde (brüt ödeme sözleşmesi) yabancı vergisi çıkarılmaz. Prova ücretleri ve gösterim ücretleri bu zamana kadarki hukuk uyarınca birleşik bir hizmet olarak ele alınır (Federal Vergi Mahkemesinin 30.03.2011 tarihli kararı – I B 178/10 – Vorinstanz: Saksonya Vergi Makemesi, 24.06.2010 yargı – Az.: 2 K 1022/10; Blümich Wied, 134. basım 2016, EStG § 50a Rn. 42 u. 47).  

Asgari muafiyet sadece gösterimler için geçerlidir fakat kullanım hakları için geçerli değildir.

Gelir vergisi yasası 50. madde 4. paragrafa göre kültür orkestrasının muafiyetiyle ilgili vergi tenzili (ilgili DBA uyarınca başka bir muafiyet olanağı olmadığı sürece)

Yurtdışından gelen kültür birlikleri (bir kültür birliğinde ne kadar çok kişi olması gerektiği tartışmalıdır; her koşulda solo sanatçılar dahil değildir!) muaf bırakılabilir. Gösteri en az 1/3 oranında ülke içindeki ya da yurtdışındaki kamu fonları tarafından desteklenmek zorundadır.

Gelir Vergisi Yasası Madde 50 Uyarınca DBA Temelinde Muafiyet

Almanya Türkiye ile çifte vergilendirmeden kaçınmak amacıyla bir Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (DBA) imzaladı. Bu anlaşmada Almanya Türkiye ile gerçek veya tüzel kişilerin geldikleri veya ikamet ettikleri ülkeden başka bir ülkede gelir elde ettiği durumlarda hangi devletin vergilendirme hakkının bulunduğu konusunda anlaşmıştır. Gelir Vergisi Yasası madde 50’nin DBA’ya aykırı düştüğü durumlarda Federal Merkezi Vergi Dairesi’nde (BZSt) yabancı vergisinin ödenmesine dair bir muafiyet için başvuru yapılabilir. BZSt’den alınan bir muafiyet belgesi sunulduğu müddetçe stopaj vergisi sadece ertelenebilir veya indirimli olarak tahsil edilebilir.

Bu kural özellikle şu durumlar için söz konusudur:

 • Kamu Desteği Alan Etkinlikler
  DBA’nın 17. Madde 3. Paragraf’ına göre gelir vergisinin tahsil edilmesinden muafiyet için Almanya’da başvuru yapılabilir, eğer gösteri ağırlıklı olarak ikamet edilen ülkedeki (bu bağlamda Türkiye) kamusal fonları tarafından destekleniyorsa veya ağırlıklı olarak ikamet edilen devlet tarafından kamu yararı tanınmış olan bir kurum tarafından finanse ediliyorsa. Bu durumda gelirler yalnızca ikamet edilen ülkede vergilendirilebilir. Almanya’da konuşlanan düzenleyici böyle bir durumda muafiyet başvurusunda bulunmalıdır. Bununla ilgili formu burada „Sanatçı/Sporcu“ başlığı altında bulabilirsiniz.
 • Kullanım Haklarının Devri
  Kullanım haklarının devrinde DBA’nın 12. maddesi uyarınca sadece  %10’luk bir vergi oranı için bir vergilendirme başvurusu yapılabilir. Buna göre burada söz konusu olan gelir vergisi 50. maddeye göre daha düşük bir vergi oranıdır. Muafiyet söz konusu olduğu müddetçe vergilerin yalnızca %10’luk meblası ödenmek zorundadır.

 

Ücret Anlaşmaları için Önemli Not: Vergilerin Yüksekliği ve Vergi Matrahı
Verginin hesaplanması sözleşme taraflarının net veya brüt bir ödeme üzerinden anlaşıp anlaşmadığına göre değişir. Brüt bir ödemede yabancı vergisi ücretin %15,825’i kadar yüksektir, bu oran net bir ödemede ise ücretin %18,80’i kadardır.

Vergilerin yüksekliği, vergi matrahı ve sözleşme biçimlerine ilişkin daha fazla bilgiyi touring artists’te Gelir Vergisi (Einkommenssteuer, Income Tax) bölümünde ve Gösteri Sanatlarında „Yabancı vergisi“ kontrol listesi (Checkliste Ausländersteuer, checklist withholding tax) bölümünde bulabilirsiniz.

 

Almanya’da Ödenen Vergilerin Türkiye’de Mahsup Edilmesi
DBA’nın 22. Maddesi Almanya’da ödenen „yabancı vergisi“nin Türkiye’de ödenmesi gereken vergiden mahsup edilmesini belirler (Mahsup etme işlemi). Sanatçı Almanya’da ödenen verginin Türkiye’de mahsup edilmesi için Almanya’da ödenmiş olan vergiye dair bir onaya ihtiyaç duyar.

Dikkat: Sanatçının Türkiye’de vergi ödemek zorunda kalmayacak kadar az para kazandığı durumlarda, veya Almanya’da ödenmiş olan vergilerin Türkiye’deki vergileri aşması durumunda sanatçı Almanya’da ödenmiş vergileri Türkiye’de geri alamaz.

Nach oben

Wohnsitz Türkei: Einkommensteuer

Für selbstständige Künstler*innen und Kreative mit Wohnsitz in der Türkei, die in Deutschland auftreten oder eine*n in Deutschland ansässige*n Vertragspartner*in haben, sind in Deutschland vor allem zwei Steuerarten relevant: die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer.

Im Folgenden finden Sie Informationen rund um die Einkommensteuer.
Informationen rund um die Umsatzsteuer bei Wohnsitz in der Türkei finden Sie hier.

Beim Thema Einkommenssteuer stellt sich stets die Frage, wo das Einkommen bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten versteuert werden muss.
Weltweit gelten dabei ähnliche Prinzipien. Es wird zwischen dem Wohnsitzstaat , dem Staat, in dem man den größten Teil des Jahres verbringt und dem Quellenstaat, dem Staat, in dem man beispielsweise lediglich ein Gastspiel hat oder an einer Ausstellung teilnimmt, unterschieden. 

Unbeschränkt steuerpflichtig im Wohnsitzstaat
Künstler*innen gelten im Wohnsitzstaat in der Regel als unbeschränkt steuerpflichtig und müssen dort ihr Einkommen aus der ganzen Welt versteuern. Bei einem Umzug von der Türkei nach Deutschland wird also Deutschland der neue Wohnsitzstaat. Das deutsche Finanzamt darf dann das weltweit erzielte Einkommen besteuern. Es ist also nicht möglich selber zu entscheiden, in welchem Land für welche Einkünfte Einkommensteuer gezahlt wird.

Beschränkt steuerpflichtig im Quellenstaat
Bei Künstler*innen, die außerhalb des Wohnsitzstaates tätig werden, ist zu prüfen, ob sie für ihre Tätigkeit im Ausland auch dort (Quellenstaat), in diesem Fall Deutschland, Steuern zahlen müssen.

Ausländersteuer“: Abzugssteuer für den Vergütungsschuldner nach § 50 a EStG
§ 50 a EStG regelt, dass in Deutschland auf bestimmte Einkünfte die Steuer in Form des Steuerabzugs zu erheben ist, die sogenannte Ausländersteuer. Demnach muss die*der Vergütungsschuldner*in (also die*der Auftraggeber*in in Deutschland) die Steuer von der Vergütung abziehen, einbehalten und an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) abführen. Der Steuerabzug betrifft insbesondere

 • Einkünfte, die durch im Inland ausgeübte künstlerische Darbietungen erzielt werden, einschließlich der Einkünfte aus anderen mit diesen Leistungen zusammenhängenden Leistungen, vgl. § 50a Abs. 1 Nr. 1 EstG;
 • Einkünfte aus der inländischen Verwertung, beispielsweise Sendung einer Darbietung im Rundfunk, von inländischen Darbietungen, vgl. § 50a Abs. 1 Nr. 2 EstG;
 • Einkünfte, die aus Vergütung für die Einräumung von Nutzungsrechten, beispielsweise hinsichtlich einer Stückfassung, eines Musikstücks, eines Bühnenbildes etc., herrühren und in Deutschland verwertet werden, vgl. § 50a Abs.1 Nr. 3 EstG.

Wann erfolgt kein Steuerabzug?

Milderungsregel nach § 50 a EStG

Bei einem Honorar bis zu 250,00 Euro (Bruttovergütungsvereinbarung) pro Person pro Auftritt (pro Künstler*in bei GbRs, pro juristischer Person bei GmbHs, Vereinen etc.) fällt keine Ausländersteuer an. Probenhonorare und Auftrittshonorare werden nach der bisherigen Rechtsprechung als einheitliche Leistung behandelt (BFH, Beschluss vom 30.03.2011 – I B 178/10 – Vorinstanz: Sächsisches Finanzgericht, Urteil vom 24.06.2010 – Az.: 2 K 1022/10; Blümich Wied, 134. Auflage. 2016, EStG § 50a Rn. 42 u. 47).

Die Freigrenze gilt nur für Darbietungen und nicht für Nutzungsrechte.

Steuererlass nach § 50 Abs. 4 EStG i.V.m. dem Kulturorchestererlass (sofern keine anderen Befreiungsmöglichkeiten nach einschlägigem DBA, s.u.)

Kulturvereinigungen aus dem Ausland (strittig ist, wie viele Personen in einer Kulturvereinigung sein müssen; jedenfalls keine Solokünstler*innen!) können freigestellt werden. Der Auftritt muss mindestens zu 1/3 aus inländischen oder ausländischen öffentlichen Mitteln gefördert sein.

Freistellung aufgrund DBA nach § 50 d EStG

Deutschland hat mit der Türkei zur Vermeidung der Doppelbesteuerung ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) abgeschlossen.  In diesem Abkommen hat sich Deutschland mit der Türkei darauf verständigt, welcher Staat in den Fällen das Besteuerungsrecht hat, in denen natürliche oder juristische Personen in einem anderen als ihrem Herkunfts- oder Wohnsitzland Einkünfte erzielen. Sofern der § 50 a EStG von dem DBA abweicht, kann beim BZSt eine Befreiung von der Zahlung der Ausländersteuer beantragt werden. Der Steuerabzug kann nur unterlassen bzw. reduziert vorgenommen werden, sofern eine Freistellungsbescheinigung des BZSt vorliegt.

Dies betrifft insbesondere nachfolgende Sachverhalte:

 • Öffentlich geförderte Veranstaltungen
  Nach Artikel 17 Absatz 3 des DBA kann eine Freistellung von der Abführung der Einkommensteuer in Deutschland beantragt werden, wenn der Auftritt überwiegend aus öffentlichen Mitteln des Wohnsitzstaates (hier also der Türkei) gefördert oder überwiegend von einer vom Wohnsitzstaat als gemeinnützig anerkannten Einrichtung finanziert wird. In diesem Fall können die Einkünfte nur im Wohnsitzstaat besteuert werden. Der in Deutschland ansässige Veranstalter muss in diesem Falle eine Freistellung beantragen. Ein entsprechendes Formular findet sich hier unter der Überschrift „Künstler/Sportler“.
 • Einräumung von Nutzungsrechten
  Bei der Einräumung von Nutzungsrechten kann nach Art. 12 des DBA eine Besteuerung zu einem Steuersatz von nur 10 % beantragt werden. Es handelt sich demnach um einen niedrigeren Steuersatz als dem nach § 50 a EStG. Sofern eine Freistellung vorliegt, müssen Steuern in Höhe von lediglich 10 % gezahlt werden.

Wichtig bei Honorarverhandlungen: Höhe der Steuern und Bemessungsgrundlage
Die Berechnung der Steuer unterscheidet sich je nachdem, ob sich die Vertragsparteien auf eine Nettovergütung oder eine Bruttovergütung geeinigt haben. Die Höhe der Ausländersteuer beträgt bei einer Bruttovergütung 15,825 % des Honorars, bei einer Nettovergütung 18,80 % des Honorars.
Weitere Informationen zur Höhe der Steuern, zur Bemessungsgrundlage und den Vertragsformulierungen finden sich auf touring artists im Kapitel Einkommensteuer und in der Checkliste "Ausländersteuer" Darstellende Kunst.


Anrechnung der in Deutschland gezahlten Steuern in der Türkei

Artikel 22 des DBA bestimmt, dass die in Deutschland entrichtete „Ausländersteuer“ bei der in der Türkei zu zahlenden Steuer angerechnet wird (Anrechnungsverfahren). Die*der Künstler*in benötigt für die Anrechnung der in Deutschland gezahlten Steuer in der Türkei eine Bestätigung der in Deutschland gezahlten Steuern.

Achtung: Sofern die*der Künstler*in jedoch so wenig verdient hat, dass er in der Türkei keine Steuern zahlen muss, bzw. die in Deutschland gezahlten Steuern die Steuern in der Türkei übersteigen, erhält er die in Deutschland gezahlten Steuern auch nicht in der Türkei zurück.

Nach oben

İletişim ve Danışma // Kontakt und Beratung

touring artists Beratungsangebot