Hoşgeldiniz: Türkiye Willkommen: Türkei » Vergiler // Steuern » Türkiye’de İkametgah: Muamele Vergisi // Wohnsitz Türkei: Umsatzsteuer

Türkiye’de İkametgah: Muamele Vergisi

İkametgahları Türkiye’de olan ve Almanya’da bulunan veya Almanya’da konuşlanan sözleşme partnerlerine sahip sanatçılar ve eser yaratıcıları her şeyden önce iki tür vergi türüne dahildir: Gelir vergisi ve muamele vergisi.

Aşağıda muamele vergisi ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.
Türkiye’de ikamet etme durumunda gelir vergisi ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz.

Muamele Vergisi

Almanya’da yerleşik olan iki birey arasındaki sözleşmelerde genellikle hizmeti icra eden, fatura düzenleyen ve ücret alan kişi muamele vergisi ile „ilgilenmelidir“. Bu durum aralarında anlaşmaya varan şirketlerden birinin Türkiye’den diğerinin Almanya’dan olduğu sözleşmelerde ise değişmektedir.   
Öncelikle muamele vergisinin nerede ibraz edileceği sorusu sorulur:
Almanya’da yerleşik olan iş veren (örneğin, gösteri merkezi, sanatçılar, organizatörler) Türkiye’de yerleşik olan anlaşmalı tarafı (örneğin sanatçılar, teknikerler) bir işin icra edilmesi için Almanya’ya getirirse (örneğin, bir gösterinin gerçekleştirilmesi, ses teknikerlerinin yaptığı işler, kullanım haklarının devri vb.) sözleşme taraflarının her ikisi de işletme sahibi olduğu sürece muamele vergisi Almanya’da ibraz edilmelidir.
Bu yükümlülük sanatçılarda muamele vergisi yasasının 3. maddesi 2. paragrafından (alıcının oturum mekanı), ses teknikerlerinde muamele vergi yasasının 3. maddesi, 3. paragraf, 3. fıkrasından (faaliyet mekanı), kullanım haklarının devrinde muamele vergi yasasının 3. maddesinin 2. paragrafından (alıcının oturum mekanı)  doğar.
 
Son olarak kimin muamele vergisini ibraz etmesi gerektiğinin kontrol edilmesi gerekir. B2B işlerde (bir firmayla bir firmanın birlikte çalıştığı) Türkiye’de yerleşik olan anlaşmalı taraf değil, Almanya’da yerleşik olan iş veren Almanya’daki muamele vergisini ibraz etmelidir: Bu durumda vergi borcunun dönüşü söz konusu olur (Muamele vergisi yasası 13. madde, 5. paragraf, “Reverse-Charge-Verfahren”, yani Karşı Ödemeli Işlem).
Bu demektir ki, Almanya’daki iş verenler sanatçıya ödenen ücret üzerinden muamele vergisini düşmek ve ibraz etmek zorundadır. Iİş verenler sözgelimi muamele vergisinden muaf bir kültür organizasyonuna dahil olduğu için (Muamele vergisi yasası 4. Paragraf, 20a) veya küçük işletme olarak mumale vergi yasası madde 19 gereği muamele vergisiyle yükümlü olmadığı için kendi alımında muamele vergisi ibraz etmemiş olsa dahi- bu durumda vergi mükellefidir.

Almanya’daki iş verenlere yönelik faturaları nasıl yazabilirim (Türkiye’de yerleşikken)?

Türkiye’de yerleşik olan hizmet verenin faturası belirli fatura özelliklerini taşımalıdır.
Buna karşın faturada Alman hukuku uyarınca muamele vergisi göstermeye gerek yoktur.
Faturaya şu cümleyi yazmak önerilir:

"Ort der Leistung ist Deutschland. Nach § 13 b Abs. 5 UStG muss der in Deutschland ansässige Auftraggeber die Umsatzsteuer in Deutschland abführen (Reverse-Charge-Verfahren)."

(Hizmet yeri Almanya’dır. Muamele vergisi yasasının 13. maddesi 5. paragrafı uyarınca Almanya’da yerleşik olan teklif sahibi muamele vergisini Almanya’da ibraz etmelidir (Reverse-Charge-Verfahren)).

Nach oben

Wohnsitz Türkei: Umsatzsteuer

Für selbstständige Künstler*innen und Kreative mit Wohnsitz in der Türkei, die in Deutschland auftreten oder eine*n in Deutschland ansässige*n Vertragspartner*in haben, sind in Deutschland vor allem zwei Steuerarten relevant: die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer.

Im Folgenden finden Sie Informationen rund um die Umsatzsteuer.
Informationen rund um die Einkommenssteuer bei Wohnsitz in der Türkei finden Sie hier.

Bei Verträgen zwischen zwei Personen, die in Deutschland ansässig sind, muss sich im Regelfall die Person, welche die Leistung erbringt, die Rechnung stellt und das Honorar erhält, um die Umsatzsteuer „kümmern“. Das ändert sich bei einem Vertragsabschluss zwischen einem Unternehmen aus der Türkei und einem Unternehmen aus Deutschland.

Zunächst stellt sich die Frage, wo die Umsatzsteuer abzuführen ist:
Wenn in Deutschland ansässige Auftraggeber*innen (zum Beispiel Spielstätten, Künstler*innen, Veranstalter*innen) eine*n in der Türkei ansässige*n Auftragnehmer*in (zum Beispiel Künstler*in, Techniker*in) mit der Erbringung einer Leistung in Deutschland beauftragen (zum Beispiel Darbietungsleistung, Leistungen von Tontechniker*innen, Einräumung von Nutzungsrechten etc.), muss die Umsatzsteuer in Deutschland abgeführt werden, sofern beide Vertragsparteien Unternehmer*innen sind.
Dies ergibt sich bei Künstler*innen aus § 3 a Abs. 2 UstG (Ort des Sitzes der*s Empfängerin*s), bei Tontechniker*innen aus § 3 a Abs. 3 Nr. 3 UstG (Ort der Tätigkeit) und bei der Einräumung von Nutzungsrechten aus § 3 Abs. 2 UStG (Ort des Sitzes der*s Empfängerin*s).

Anschließend muss geprüft werden, wer die Umsatzsteuer abführen muss. Bei sogenannten B2B-Geschäften (Unternehmen zu Unternehmen) muss nicht die*der in der Türkei ansässige Auftragnehmer*in, sondern die*der in Deutschland ansässige Auftraggeber*in die Umsatzsteuer in Deutschland abführen: Es besteht eine Umkehrung der Steuerschuld (§ 13 b Abs. 5 UStG, Reverse-Charge-Verfahren).
Das bedeutet, dass die Auftraggeber*innen in Deutschland in der Pflicht sind, Umsatzsteuer auf das an die Künstler*innen gezahlte Honorar draufzuschlagen und abzuführen. Auch wenn die Auftraggeber*innen für ihre eigenen Einnahmen keine Umsatzsteuer abführen – weil sie bspw. eine von der Umsatzsteuer befreite Kulturorganisation sind (§ 4 Nr. 20 a UStG) oder als Kleinunternehmer*innen nach § 19 UStG keine Umsatzsteuer erheben – sind sie in diesem Fall steuerpflichtig.

Wie kann ich (ansässig in der Türkei) Rechnungen an Auftraggeber*innen in Deutschland schreiben?

Die Rechnung der*s in der Türkei ansässigen Auftragnehmerin*s muss bestimmte Rechnungsmerkmale enthalten (Vollständiger Name und Anschrift des Selbstständigen, der die Rechnung schreibt sowie vollständiger Name und Adresse und des Kunden (des „Leistungsempfängers“), Ausstellungsdatum der Rechnung, Rechnungsnummer, Menge und Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder die Art, der Ort und der Umfang einer sonstigen Leistung, genaues Datum der Lieferung oder Leistung).

Auf der Rechnung ist jedoch nach deutschem Recht keine Umsatzsteuer auszuweisen.
Es ist ratsam folgenden Satz auf die Rechnung zu schreiben:

„Ort der Leistung ist Deutschland. Nach § 13 b Abs. 5 UStG muss der in Deutschland ansässige Auftraggeber die Umsatzsteuer in Deutschland abführen (Reverse-Charge-Verfahren)."

Nach oben

İletişim ve Danışma // Kontakt und Beratung

touring artists Beratungsangebot