Almanya’ya Giriş // Einfuhr nach Deutschland

Almanya’ya Giriş

Türkiye’den Almanya’ya (veya genel olarak AB’ye) getirilen sanat eserleri, müzik aletleri, sahne donanımları, çalışma materyalleri veya mesleki teçhizat vb. nesneler, gümrük ücretine tabi olmaz, fakat giriş muamele vergisi önemli olabilir. Almanya’daki satışlarda bu ücret her koşulda talep edilir.


Sanat Eserlerinin, Tasarım Objelerinin, vb. Nesnelerin Satışı

Almanya’da satılmak üzere belirlenen nesnelerin (sanat eserleri, tasarım objeleri, vb.) girişinde giriş muamele vergisi verilir. Alman muamele vergisi %19’dan %7’ye (indirimli) denk gelmektedir. İndirimli vergi dilimi § 12 Abs. 2 Nr. 12 UStG ve Anlage 2 UStG'e göre sanat eserlerinin (yani resimler, çizimler, kolajlar, özgün çizim, özgün taş baskı, özgün heykel) ve notların, kitapların, gazetelerin, periyodik basılı yayınların, vb. nesnelerin girişi için geçerlidir.

Eğer sanat eserleri Almanya’da satılırsa Alman satış vergisi (bir sanat eserinin taşınması için %7) faturada düşülmelidir. Sanatçı tarafından halihazırda ödenmiş bir giriş vergisi girişimci olarak Alman vergi dairesi tarafından ön vergi olarak temin ettirilebilir. Fakat bunun için sanatçının kendisini Almanya’da vergi dairesine kaydettirmesi gerekir. Ön vergilendirme girişlerine federal vergi idaresinin çevrimiçi portalından ulaşılabilir.

Karayolunda veya Uçakta Kendi Kendine Taşıma ile İlgili Süreç

 • Her koşulda kendi planınızdan Türkiye’deki ve Almanya’daki bilgi veren merkezlere (aşağıya bknz) bahsetmeniz gerekmektedir!
 • Sanat eserleri, tasarım nesneleri, vb. nesneler Türkiye’den serbestçe çıkarılabilir. Bir faturanın ve bir eser listesinin yanında bu nesnelerin sahiplerinin ya da eser yaratıcılarının iznini Türk gümrüğüne göstermek için yanlarında bulundurmalıdırlar, aynı şekilde getirilen eserlerin tarihi eser olmadığını gösteren bir belgeyi de. Bu tür bir belge Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın il müdürlüklerinden temin edilebilir (aşağıya bknz). Türk gümrüğüne ihracat bildiriminde bulunulması da öngörülmektedir. Bu bildirim genelde gümrük acentalarının gümrük merciilerinde uygulanır.  
 • Ülkeye girişteki sınır gümrük merciinde, belirleme mekanında ya da havaalanında Alman gümrüğüne bildirim yapmak; ilk giriş vergisini gümrük merciinde ödenmesi; bir faturanın sunulması/yanında bulundurulması gerekir, çünkü bu fatura üzerinden ülkeye giriş vergisi hesaplanır. 1 000 Euro’dan fazla olan değerli eşyalarda resmi bir gümrük bildiriminde bulunulması gerekir, başvuru genelde gümrük acentaları tarafından üstlenilir ve bu işlem ücrete tabi tutulur.

Bir nakliye şirketine başvurulduysa genelde bu nakliye formalitelerin halledilmesini üstlenir ve teslim edilmesi gereken belgeler hakkında bilgilendirir. Genel Satış Şartlarına uygun olarak bir nakliyeci genelde paketleri açabilir, şayet gümrük tarafından bu paketlerin kontrol edilmesi gerekirse. Böyle bir durumda ortaya çıkan ithalat vergileri genelde ödenir ve müşteriye faturalandırılır.

Kurye hizmetleri de ortaya çıkan ithalat vergilerini önceden öderler ve bunları alıcıdan alırlar. Alternatif olarak gönderen ile ödemeli olarak anlaşılmış da olabilir.


Taşınma

AB gümrük hukuku AB dışındaki bir devletten AB ülkelerinin birine gerçekleştirilen taşınmalarda genel olarak ithalat vergilerini muaf tutar. Bu eşyalar ‚taşınma eşyası’ (‚Übersiedlungsgut’) olarak adlandırılır. Bunlara mobilyalar, özel araçlar, evcil hayvanların yanı sıra taşınabilir enstrümanlar, araç gereçler, müzik aletleri ve mesleki faaliyetlerde kullanılması gerekli olduğu sürece serbest meslek ya da zanaat faaliyetleri için kullanılan mesleki donanımlar dahildir. Ticari amaçlı kullanılan eşyalar ‚taşınma eşyası’ olarak sayılmaz. Bunun yasal temeli ise gümrük muafiyeti düzenlemesidir.

Eşyalara dair Alman Gümrüğü tarafından belirlenen ‚taşınma eşyası’ sayılma koşulları:

 • Taşınan kişi gerçek bir kişi olmalıdır,
 • Taşınmadan önce en az 12 aylık zaman diliminde AB gümrük alanı dışında ikamet edilmiş olmalıdır,
 • Eşyalar en az altı ay taşınanın mülkiyetinde olmalıdır (Faturalar, satış sözleşmeleri, vb. yoluyla kanıtlanmalıdır),
 • Almanya’da ikamet edilmeye başlandıktan sonra eşyaların ‚taşıması’ için on iki aylık süre tanınır (ikamet edilmeye başlamadan altı ay önceki zaman dilimi içinde ülkeye daha erken girişler olanaklıdır),
 • ‚Taşınma’dan sonra eşyaların başka bir kişiye bırakılmasına izin verilmemektedir (gümrük idaresinin takibi uyarınca).

Eşyaların Türkiye’den yurtdışına çıkarılacağının bildirilmesi gerekir; bu bildirimin, götürülen sanat eserlerinin veya tasarım objelerinin tarihi eser olmadığına dair bir belge ile yapılması önemlidir. Böyle bir belge Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İl Müdürlüklerinden temin edilir.
Her koşulda eşyaları Almanya’da ‚taşıma eşyası’ olarak bildirmek gereklidir. Gümrük muafiyetine başvurulmalıdır. Bunun için ‚Kullanım amacına yönelik taşıma eşyalarının gümrük hukuku açısından serbest dolaşımı için gümrük bildirimi“ formu (0350 Formu) kullanılmalıdır.

Nach oben

Einfuhr nach Deutschland

Auf Kunstwerke, Musikinstrumente, Bühnenausstattung, Arbeitsmaterialien oder Berufsausrüstung etc., die von der Türkei nach Deutschland (bzw. generell in die EU) gebracht werden, fällt keine Zollgebühr an, Einfuhrumsatzsteuer kann jedoch relevant sein. Bei Verkäufen in Deutschland ist dies in jedem Fall so.

Verkauf von Kunstwerken, Designobjekten etc.

Bei einer Einfuhr von Gegenständen, die in Deutschland für den Verkauf bestimmt sind (Kunstwerke, Designobjekte etc.), ist Einfuhrumsatzsteuer zu entrichten. Der Steuersatz entspricht der deutschen Umsatzsteuer von 19 %, bzw. 7 % (ermäßigt). Der ermäßigte Steuersatz gilt für die Einfuhr von Kunstgegenständen gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 12 UStG und Anlage 2 UStG (das heißt Gemälde, Zeichnungen, Collagen, Originalstiche, -schnitte, -steindrucke, Originale der Bildhauerkunst) sowie auch für Noten, Bücher, Zeitungen, periodische Druckschriften etc.

Werden Kunstwerke in Deutschland verkauft, muss die deutsche Umsatzsteuer (7 % für die Lieferung eines Kunstgegenstands) auf der Rechnung ausgewiesen werden. Die von der*m Künstler*in bereits gezahlte Einfuhrumsatzsteuer kann sie*er sich als Unternehmer*in als Vorsteuer vom deutschen Finanzamt erstatten lassen. Allerdings müsste sich die*r Künstler*in hierfür in Deutschland steuerlich registrieren. Die Anträge auf Vorsteuervergütung sind über das Online-Portal des Bundeszentralamtes für Steuern einzureichen.

Vorgehen bei Eigentransport auf dem Landweg oder im Flugzeug

 • Das eigene Vorhaben sollte in jedem Fall mit den Auskunft gebenden Stellen in der Türkei und in Deutschland (s. unten) besprochen werden!
 • Kunstwerke, Designobjekte etc. können frei aus der Türkei ausgeführt werden. Neben einer Rechnung und einer Werksliste sollten eine Genehmigung des Eigentümers bzw. des Urhebers für den türkischen Zoll mitgeführt werden sowie eine Bescheinigung darüber, dass es sich nicht um historische Artefakte handelt. Eine solche erhält man bei der Provinzdirektion des Ministeriums für Kultur und Tourismus (s. unten). Vorgesehen ist eine Ausfuhranmeldung beim türkischen Zoll, die in der Regel von Zollagenten an den Zollstellen durchgeführt wird.
 • Anmeldung beim Deutschen Zoll bei der Einreisezollstelle an der Grenze, am Bestimmungsort oder am Flughafen; Entrichtung der Einfuhrumsatzsteuer bei der Zollstelle; eine Rechnung muss beiliegen/mitgeführt werden, auf deren Grundlage die Einfuhrumsatzsteuer berechnet wird. Bei Warenwerten über 1 000 Euro muss eine formelle Zollanmeldung vorgelegt werden, die Antragstellung wird in der Regel von Zollagenten übernommen, wofür Gebühren einzuplanen sind.

Wird eine Spedition beauftragt, übernimmt diese in der Regel die Abwicklung der Formalitäten und informiert über die beizubringenden Unterlagen. Entsprechend der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) darf ein Spediteur in der Regel die Verpackung öffnen, wenn dies zwecks Kontrolle durch den Zoll notwendig ist. Ggf. anfallende Einfuhrabgaben werden in der Regel ausgelegt und dem Kunden in Rechnung gestellt.

Auch Kurierdienste leisten anfallende Einfuhrabgaben im Voraus und ziehen diese von der*m Empfänger*in ein. Alternativ kann auch eine Zahlung mit der*m Versendenden vereinbart werden.

Umzug

Das EU Zollrecht sieht für Umzüge aus einem Staat außerhalb der EU in die EU generell die Befreiung von Einfuhrabgaben vor, die Gegenstände werden ‚Übersiedlungsgut‘ genannt. Zu diesem zählen u.a. Hausrat, private Fahrzeuge, Haustiere sowie tragbare Instrumente, Geräte, Musikinstrumente und Berufsausrüstung für freiberufliche oder auch handwerkliche Tätigkeiten, sofern diese zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit benötigt werden. Gewerblich genutzte Gegenstände, wie bspw. nichttragbare Maschinen, gelten nicht als ‚Übersiedlungsgut‘.
Die Voraussetzungen für die Abgabenbefreiung gelten auch für im Ausland gefertigte Kunstwerke oder Designobjekte. Sind die Kunstwerke nicht für den persönlichen den Haushalt des*der Übersiedelnden sondern für den (auch ungewissen) Verkauf bestimmt, kommt eine Abgabenbefreiung hingegen nicht in Betracht. Sie müssen demnach bei der Einfuhr verzollt werden.
Gesetzliche Grundlage ist die Zollbefreiungsverordnung (ZollbefrVO).

Voraussetzungen für die Anerkennung als ‚Übersiedlungsgut‘ durch den Deutschen Zoll:

 • der Umziehende muss eine natürliche Person sein,
 • vor dem Umzug muss der Wohnsitz mindestens zwölf  Monate außerhalb des EU Zollgebiets liegen,
 • die Gegenstände müssen mindestens sechs Monate im Besitz des Umziehenden sein (Nachweis durch Rechnungen, Kaufverträge etc.),
 • nach Annahme des Wohnsitzes in Deutschland gilt eine Zwölf-Monats-Frist für die ‚Umsiedlung‘ der Gegenstände (eine vorzeitige Einfuhr ist innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor Annahme des Wohnsitzes möglich),
 • nach der ‚Übersiedlung‘ dürfen die Gegenstände keiner weiteren Person überlassen werden (zollamtliche Überwachung).

Die Gegenstände müssen in der Türkei zur Ausfuhr angemeldet werden; eine Bescheinigung darüber, dass es sich bei mitgeführten Kunstwerken oder Designobjekten nicht um historische Artefakte handelt, ist sinnvoll. Eine solche erhält man bei der Provinzdirektion des Ministeriums für Kultur und Tourismus.
In jedem Fall sind die Gegenstände in Deutschland zur ‚Übersiedlung‘ anzumelden, die Zollbefreiung muss beantragt werden. Dafür ist das Formular ‚Zollanmeldung für die Überführung von Übersiedlungsgut in den zollrechtlich freien Verkehr zur Endverwendung‘ (Formular 0350) zu nutzen.

Nach oben

İletişim ve Danışma // Kontakt und Beratung

touring artists Beratungsangebot