Sosyal Güvenlik

Türkiye’den gelen sanatçılar ve sanat emekçileri –maaşlı çalışan veya serbest faaliyet yürüten- süreğen olarak Almanya’da çalışırken (veya çalışmak isterlerse) sosyal güvenlik bakımından nelere dikkat etmek zorundadır? Hastalık durumlarında ne yapmak gerekir? Almanya’daki ikametin daha uzun süreli olduğu durumlarda sosyal güvenlik nasıl yapılandırılabilir?

Sosyal güvenlik alanında Türkiye ile Almanya arasında Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi mevcuttur. Bu anlaşma 1964 yılından beri yürürlüktedir (Ek sözleşme ise 1987’de yürürlüğe girmiştir). Sosyal güvenlik sözleşmeleri sınır aşan faaliyetlerde hangi hukuki mevzuatların uygulanacağını ve hangi sosyal güvenlik alanlarının kapsandığını tanımlar. Bu anlaşmalar sigorta çakışmalarından ve çifte sigorta gibi durumlardan kaçınmak amacıyla imzalanırlar. Peki bu Almanya’da yaşayan ve çalışan Türkiye’li sanatçılar ve kültür emekçileri için somut olarak ne anlama gelmektedir?

To top

İletişim ve Danışma // Kontakt und Beratung

touring artists Beratungsangebot