Sosyal Güvenlik » Türkiye’de Sosyal Güvenlik

Türkiye'de Sosyal Güvenlik

Türk sosyal güvenlik sistemi günümüzde dört güvence alanını kapsamaktadır: Emekli sigortası, kaza sigortası, genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası. Bakım sigortası ise henüz mevcut değildir.
Türkiye’deki kamusal sosyal hizmetler açık bir şekilde Almanya’dakinden daha düşük seviyededir. Güvenceler hastalık, annelik, iş kazaları, sakatlık ve meslek hastalıkları durumlarında koruma ve genellikle kısıtlı bir emeklilik sigortası sunar. 2006’dan beri sosyal sigortalardan sorumlu tek kurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’dur. Bu kurum işsizlik sigortası hariç tüm sigorta alanları için yetkilidir.
Sanatçıların bir çoğu Türkiye’de sosyal güvenceye sahip değildir.
2001’den beri Türkiye’de sanatçılar için özel bir emeklilik sigortası yaptırma olanağı vardır. Yasal emeklilik güvencesinden farklı olarak özel yaşlılık güvencesi zorunlu bir güvence değildir. Esasen herkes bu sisteme dahil olabilir. Yasakoyucu sadece sistemden faydalanmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş olmak zorunda oluğunu belirlemiştir. Yasakoyucu, geçerlilik alanını sınırlamadığı için çalışanlar ve memurlar dışında, sanatçılar, serbest meslek sahipleri, ev kadınları, işsizler ve iş gücüne katılmayan insan grupları bu sisteme giriş yapabilirler. 2012’den beri devlet, tamamlanan katkıların yüzde 25’i yüksekliğinde bir katkıyı sigorta sistemine yatırmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun websitesi konuyla ilgili bilgileri buradan sunmaktadır.
Aynı şekilde Max Planck Sosyal Hukuk ve Sosyal Politika Enstitüsü’nün şu bilgilendirmesi de okunmaya değerdir: Soziale Sicherheit in der Türkei – Grundlagenbericht, (Türkiye’de Sosyal Güvenlik-Temel Rapor) 2016 (Almanca).

To top

İletişim ve Danışma // Kontakt und Beratung

touring artists Beratungsangebot