Taşıma ve Gümrük

Sanat eserleri, müzik aletleri, sahne donanımı, çalışma materyalleri veya mesleki donanımlar vb. nesneler Türkiye’den Almanya’ya nasıl getirilebilir? AB Türkiye ile bir gümrük ortaklığı kurmuştur fakat bu Türkiye’den eşyaların AB’ye, özellikle de Almanya’a taşınmasının çok kolay olduğu anlamına gelmez. O halde önceden düşünülmesi ve organize edilmesi gerekenler nelerdir?

AB ile Türkiye’nin gümrük ortaklığı 1996 yılında kurulmuştur, bu şu anlama gelir:

  • Ortak bir gümrük alanı kurulmuştur > Gümrük alanında üretilen ya da gümrük alanına sokulan ve gümrük idaresince kontrol edilmiş nesneler, gümrük vergisi konulmaksızın gümrük ortaklığının diğer kesimlerine de taşınabilirler –yani Türkiye’den Almanya’ya ya da tam tersi-.
  • Ve bir de ortak bir dış gümrük oluşturulur.

AB ile Türkiye arasındaki ikili ticari ilişkilere yönelik yasal temel Ankara Anlaşması (Ankara Anlaşması, ABl L 217 29 Aralık 1964) adı verilen ve gümrük birliğinin (Ortaklık Kurulu’nun 1/95 numaralı, ABl L 35 13. Şubat 1996 tarihli kararı) üzerine kurulduğu anlaşmadır.   

İthalat vergileri bakımından (yani gümrük ücreti, ithalat muamele vergisi, diğer başka kullanım vergileri için ‘İthalat vergileri ne demektir?’ kısmına bakınız) gümrük birliği uyarıncaTürkiye’den Almanya’ya veya tersi istikametteki taşımalarda gümrüğe hiç girilmemesi anlamına gelir. Yine de bir ithalat muamele vergisi çıkar. Bu yüzden bir dizi talimata dikkat etmek ve bazı resmi kağıtları düzenlemek gereklidir.

Öncelikle şunlara dikkat edilmelidir,

  • Almanya’ya giriş yapılıp yapılmadığına,– bu, Almanya’ya taşınan nesnelerin burada süreğen şekilde kalması anlamına gelir, örneğin tasarım objelerinin, sanat eserlerinin vb. nesnelerin veya kişisel eşyaların satışında Almanya’da uzun süreli ikamet etmiş olmak gerekir- -Ya da
  • Almanya’daki geçici kullanım olup olmadığına – bu, misafir oyunlar, konserler, sergiler gibi etkinlikler için Almanya’ya getirilen ve sonra tekrar Türkiye’ye geri götürülen nesneler için geçerlidir.-

To top

İletişim ve Danışma // Kontakt und Beratung

touring artists Beratungsangebot